Predmetová anketa nie je pre učiteľov iba formalitou | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Predmetová anketa nie je pre učiteľov iba formalitou

Do rubriky Kauza napsala Zuzana Pokrievková (Sobota, 12. říjen 2013)

Na konci semestra môžu študenti našej univerzity ohodnotiť svojich vyučujúcich v predmetovej ankete. Vyjadrujú v nej svoje postoje k obsahu predmetu, rovnako ako aj k spôsobu výučby a jej náročnosti. Do akej miery sa výsledkami predmetovej ankety nechajú ovplyvniť samotní vyučujúci?

Vlastimil Havlík
Katedra politológie

Anketu sledujem a jej výsledky sa snažím zohľadňovať. Pozerám sa aj na slovné hodnotenia, hoci ich väčšinou nebýva veľa. Ak si prečítam, že študenti ohodnotili náročnosť predmetu nízko, snažím sa obsah predmetu prispôsobiť buď vlastným predstavám, alebo tak, aby zodpovedala normám príslušnej kreditovej hodnoty. Určite to nepokladám iba za nejakú formalitu.

Jiří Pavelka
Katedra mediálnych štúdií a žurnalistiky

Je to spätná väzba. Myslím si však, že dôležitejšia je priama komunikácia so študentmi. Keď ešte neexistovali ankety, zvykol som dať študentom na začiatku semestra anonymný dotazník. Chcel som vedieť, čo od predmetu očakávajú, a čo by tam malo byť. Na konci som urobil druhý dotazník, v ktorom som sa dozvedel to, ako predmet splnil ich očakávania, čo by som mal robiť, a čo nie. Na základe toho som menil program svojich predmetov. Nikdy ale neuspokojíte požiadavky všetkých.

Ivana Malovičová
Oddelenie Centra jazykového vzdelávania na Filozofickej fakulte a Fakulte sociálnych štúdií

O výsledky predmetovej ankety sa zaujímam. Myslím si ale, že je skôr určená pre odborné predmety, a nie pre výučbu jazykov. Ak sa na hodinách preberá priveľa gramatiky, niektorým študentom to vyhovuje a iní by naopak chceli viac konverzácie. Preto je na to naozaj ťažké zareagovať zmenou sylabu.
blog comments powered by Disqus