Studenti nám připadají spokojení, říkají vyučující ostatních románských jazyků | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Studenti nám připadají spokojení, říkají vyučující ostatních románských jazyků

Do rubriky Kauza napsala Dominika Hromková (Pondělí, 18. listopad 2013)

Jsou studenti nespokojení se systémem výuky i při studiu jiných románských jazyků? Stěžují si na něco? Zatímco s francouzštinou na Ústavu románských jazyků Filozofické fakulty jsou podle studentů problémy, vyučující z jiných jazyků o nespokojenosti studentů neví.

Silvie Špánková, odborná asistentka, portugalština

O nespokojenosti studentů moc nevím, s výukou portugalštiny nemám žádné problémy. Možná jsou studenti nespokojení proto, že jdou na vysokou školu se záměrem naučit se jazyk a pak zjistí, že nejsme jazyková škola. Portugalština je výjimkou, protože se studenti učí tento jazyk jako úplní začátečníci. Praktická výuka jazyka musí být o to intenzivnější, aby potom zvládli bakalářskou práci a státnice.

Zuzana Šebelová, odborná asistentka, italština

Systém výuky italštiny mi přijde dobrý. Snažíme se ho vytvářet, co nejpřehledněji a nejvstřícněji vůči studentům. Loni jsme například přijali novou lektorku. Jen tu chybí nějaký lingvistický expert, díky kterému by se studenti mohli zaměřovat více na lingvistiku než jen na jazyk.

David Utrera, lektor, katalánština

Já se se stížností ještě nesetkal. Pravděpodobně je to tím, že katalánština je samostatný obor, nespadáme například pod španělštinu nebo francouzštinu. Systém si vytváříme sami, navíc nemáme tolik předmětů, takže máme větší volnost. Studentů jsem se několikrát ptal, jestli se jim něco nelíbí a nespokojenou odpověď jsem ještě nedostal.

blog comments powered by Disqus