Žurnalisty trápí nedostatečná kapacita povinných předmětů | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Žurnalisty trápí nedostatečná kapacita povinných předmětů

Do rubriky Kauza napsala Hana Cukrová (Pátek, 18. duben 2014)

Snad každý student by si v posledním semestru magisterského studia přál psát diplomovou práci, učit se na státnice a ničím jiným se příliš nezatěžovat. Někteří však musí na poslední chvíli navštěvovat povinné předměty, které měli ukončit v prvním semestru. Důvodem je nedostatečná kapacita a zamítnuté žádosti o výjimky.

V půlce druhého semestru začíná studentka Nikola Vilímková tušit, že pro ni bude absolvování posledního půlroku studia zatěžující. „Dva povinné předměty musím absolvovat příští rok, jelikož vyučující uvedl menší kapacitu naplnění předmětu, než je počet studentů, takže pro všechny nebylo místo,“ stěžuje si Vilímková. Natália Saganová nyní píše diplomovou práci a je v situaci, která Vilímkovou teprve čeká. „Musím absolvovat dva povinné předměty, oba jsou vyučované stejným učitelem. Není to proto, že bych z nich dostala v prvním semestru F, ale jednoduše jsem se kapacitně nevešla,“ popisuje Saganová.

Obě studentky se shodují na možném řešení navýšením kapacity předmětů nebo snížením počtu přijímaných studentů do magisterského studia. Vyučujícím zmiňovaných předmětů ZUR402 Kritické teorie masových médií: masová kultura, média a společnost a ZUR409 Televize a její publikum v každodenní perspektivě + ratingová analýza je Jaromír Volek. O situaci ví. „Problém řeším posledních deset let neustálým navyšováním kapacity, což ovšem snižuje kvalitu výuky. Zvláště v připojených seminářích,“ vysvětluje.

Vedení problém připouští

Vedoucí katedry Rudolf Burgr konstatuje, že současný systém není bezchybný, ale zastává názor, že chyba je spíše v jedincích než v celém systému. „Všechny problémy lze řešit. Studenti se ale musí zavčas ozvat. Když problém řeší mezi sebou a za mnou přijdou až v půlce semestru, tak už je na vyřešení situace pozdě,“ komentuje situaci Burgr. Vilímková se svými spolužáky sice nešla přímo za nejvyšším vedením, ale snažila se najít řešení problému u vyučujícího předmětů. „Hromadně jsme šli za vyučujícím, zda by nás alespoň do jednoho ze dvou předmětů nezapsal v tomto semestru,“ reaguje na svůj neúspěšný pokus Vilímková.

Nejen Saganová ale i jiní studenti netuší, jakým způsobem uděluje Volek výjimky k navštěvování svých přednášek. „Já jsem v prváku výjimku nedostala. Podle čeho to uděluje, nevím. Zdá se, že náhodně, ale možná má na to nějaký systém,“ odhaduje možné způsoby připouštění studentů k zápisu. „Absolutní přednost mají studenti zapsaní ve třetím a čtvrtém semestru, aby mohli absolvovat kurzy v řádném termínu čtyř semestrů. V tomto semestru se ale po deseti letech marné snahy podařilo do obou kurzů přijmout téměř všechny studenty zapsané i v druhém semestru,“ objasňuje Volek.

Počet nepřijatých není vysoký

Vilímková nezná nikoho, kdo by předměty absolvoval podle studijního plánu. „Předpokládám, že některým studentům tato situace komplikuje studium. V tomto případě jde ale cca o 10 % z celkového počtu,“ míní Volek. Také vedoucí katedry si nemyslí, že počet nepřijatých studentů dosahují závažných čísel (viz tabulka).

S nedostatečnou kapacitou předmětů se mohou v budoucnu setkat pouze studující, kteří si při nástupu na katedru volili jednu z tehdy nabízených specializací. Patří mezi ně digitální média, mediální studia nebo žurnalistika. „Studentů, kteří mají tento problém, rok od roku ubývá. Je to dáno tím, že od podzimu 2011 si už nově přijímaní nevolí mezi studijními orientacemi,“ uklidňuje Burgr. S podobnými problémy by se tedy posluchači magisterských přednášek na Mediálních studiích a žurnalistice v následujících semestrech setkávat neměli.

Kritika nedostatku míst v povinných předmětech se ozývá i od studentů z Katedry sociální politiky a sociální práce. Vyjádření od vedoucího katedry nebylo možné z důvodu nemoci získat. Vedoucí dalších kateder na fakultě zastávají názor, že by každé pracoviště mělo poskytnout svým studentům dostatek míst v povinných předmětech a že by mělo zvládat měnící se počet přijatých studentů. Také se vyjádřili, že obdobný problém jako na Katedře mediálních studií a žurnalistiky nemuseli nikdy řešit.

blog comments powered by Disqus