Kvôli novej smernici o anglických predmetoch niektorí študenti predlžujú štúdium | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Kvôli novej smernici o anglických predmetoch niektorí študenti predlžujú štúdium

Do rubriky Kauza napsala Barbora Adamková (Čtvrtek, 23. říjen 2014)

Od apríla platí pre študentov sociálnych vied nová smernica, ktorá ustanovuje povinnosť absolvovať predmet v anglickom jazyku výhradne z ponuky predmetov našej fakulty. Smernica sa vzťahuje na všetky ročníky, a mnohých študentov tak nepríjemne zaskočila. Niektorí kvôli nej predlžujú svoje štúdium. Existuje však aj možnosť požiadať si o výnimku na študijnom oddelení.

Pred vydaním smernice bolo možné absolvovať predmet vyučovaný v anglickom jazyku na akejkoľvek fakulte univerzity. Študentka Marta Ošmerová z katedry mediálnych štúdií a žurnalistiky už taký predmet absolvovala skôr na Pedagogickej fakulte. O novoprijatej smernici sa dozvedela v júni od svojich spolužiakov na sociálnej sieti. Najprv si myslela, že sa nemusí ničoho obávať. „Keď sme sa na to pýtali na študijnom oddelení, bolo nám povedané, že nová smernica platí pre imatrikulačné ročníky 2014/2015 a mladších. Pre nás vraj platí stará smernica,“ uviedla Ošmerová.

Komplikácie a predlžovanie štúdia

Po dôkladnom prečítaní smernice sa však rozhodla radšej si informácie overiť. „Chápala som smernicu tak, že sa vzťahuje aj na staršie ročníky, preto som v septembri napísala prodekanovi,“ povedala Ošmerová. Jej výklad smernice sa nakoniec ukázal ako správny. „Uznaný by vám bol len predmet na našej fakulte, aj keď nie na vašom odbore. Predmet absolvovaný na inej fakulte vám automaticky schválený nebude. Môžete si na študijnom oddelení požiadať o výnimku, ktorú s prihliadnutím k všetkým okolnostiam zvážim,“ vyjadril sa prodekan našej fakulty Roman Chytílek.

Ošmerová si na jeseň naplánovala písanie bakalárskej práce a v januári 2015 štátnice. Na študijnom oddelení jej však povedali, že o žiadnu výnimku sa požiadať nedá. Rozdielna interpretácia smernice prodekanom a študijným oddelením nakoniec spôsobila, že si Ošmerová svoje štúdium radšej predĺžila až do júna 2015.

Rozvíjanie odborovej angličtiny

Ďalšou študentkou, ktorej nová smernica môže ovplyvniť vývoj štúdia, je Jana Navrátilová. Vo svojom liste prodekanovi, pod ktorý sa podpísalo ďalších šestnásť študentov našej fakulty, ho žiada o prehodnotenie záväznosti smernice. Jej sťažnosť na neskoré oznámenie o uvedení smernice do platnosti ale prodekan vôbec nepovažuje za adekvátne. „Smernicu sme zverejnili okamžite po jej schválení. To, že sme na ňu upozornili ešte špeciálne emailom, je nadštandardný krok,“ reagoval Chytílek.

Smernice bola prijatá hlavne z dôvodu rozvíjania odborovej angličtiny. „Dôležité je slovo odborová, teda spätá s odborom. Táto angličtina umožní študentom ľahšie sa v danom odbore uplatniť aj v zahraničí,“ vysvetlil Chytílek. Táto zmena by nemala študentom komplikovať prístup k štátniciam, preto majú možnosť požiadať o výnimku. Pri jej schvaľovaní sa zvažuje, v akej fáze štúdia sa študent nachádza, či bola kedysi na jeho odboroch dostatočná ponuka predmetov v anglickom jazyku, alebo či mu absolvovanie predmetu mimo našu fakultu neodporučil niekto z akademikov alebo študijné oddelenie. „Pokiaľ by striktná interpretácia smernice bola voči študentom nespravodlivá, rád výnimku udelím. Zatiaľ som takto vyhovel asi piatim až desiatim študentom,“ uzavrel Chytílek.

blog comments powered by Disqus