Univerzita mění podmínky přijímacího řízení. Otestuje i znalost cizího jazyka | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Univerzita mění podmínky přijímacího řízení. Otestuje i znalost cizího jazyka

Do rubriky Kauza napsala Barbora Tichá (Čtvrtek, 20. listopad 2014)

Pouze s češtinou si studenti na vysoké škole nevystačí. Nejen na přednáškách a seminářích, ale při samostudiu musí získávat informace ze zahraničních zdrojů, které nejsou přeložené do jejich mateřštiny. Znalost cizího jazyka je tedy pro mladého člověka velmi důležitá. Vedení naší univerzity se proto rozhodlo zkoušet jazykovou kompetenci svých budoucích studentů.

Součástí testu studijních předpokladů pro nadcházející akademický rok bude nově i série otázek v cizím jazyce. „Cílem zařazení bloku cizojazyčných otázek do Testu studijních předpokladů je vyslat uchazečům signál, že bez schopnosti komunikovat v cizím jazyce a číst cizojazyčné texty, se na Masarykově univerzitě neobejdou,“ sdělila tisková mluvčí naší univerzity Tereza Fojtová. Důvodem nejsou pouze učební materiály, ale také rostoucí počet studentů na výměnných pobytech, se kterými se Češi a Slováci potkávají na hodinách. Každoročně taky přibývá množství předmětů vyučovaných v cizím jazyce zahraničními odborníky.

„Nové“ Testy studijních předpokladů

Obecně se ale Testy studijních předpokladů příliš nezmění. Nadále se budou skládat dohromady z šedesáti otázek, které mají prověřit uchazečovo kritické, verbální, numerické a analytické myšlení. Zájemci o studium mohou stále vybírat z pěti možností, z nich jen jedna je správně, a na vyplnění testu mají sto minut. Novinkou bude pouze šest otázek v cizím jazyce, které nemají určenou jazykovou úroveň. Objeví se v subtestu zaměřující se na kritické myšlení. „Uchazeči samozřejmě mohou nechat otázky v cizím jazyce bez odpovědi, připraví se ale o zisk bodů, který jim pro přijetí na některé obory může chybět,“ upozorňuje Fojtová. Uchazeči o studium si budou moct vybrat ze čtyř jazykových variant. Při podávání elektronické přihlášky se mohou rozhodnout mezi anglickou, německou, španělskou a francouzskou verzí.

Přijímačky na naši fakultu se nezmění

Testování z cizího jazyka na naši univerzitu se ale týká pouze fakult, které vybírají své budoucí studenty na základě testů studijních předpokladů. Změny se proto nedotknou přijímacího řízení na Lékařskou fakultu, která si své studenty vybírá na základě oborových testů a Fakulty sociálních studií. „Naše fakulta do bakalářského studia nadále přijímá na základě výsledků Scio testů. Pouze uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní obory s Filozofickou fakultou, musí počítat s tím, že musí splnit podmínky přijímacího řízení i na tuto fakultu,“ uvedla Ludmila Polasková ze studijního oddělení Fakulty sociálních studií.

Cizí jazyk je dnes nutností

Současní studenti se shodují, že znalost cizího jazyka je pro vysokoškoláky nepostradatelná. „Umět cizí jazyk je pro studenta vysoké školy hodně důležité. Dnes už se ale jazyk učí poměrně intenzivně na základních a středních školách a z jazyka se i skládá maturitní zkouška, a proto to nebude pro nikoho zase tak složité odpovědět na pár otázek například v angličtině,“ říká studentka politologie Světla Koláříková. Trochu jiný názor má ale studentka psychologie Jolana Stehlíková. „Cizí jazyk je důležitý, ale nemyslím si, že by to mělo být kriterium pro přijetí,“ míní.

blog comments powered by Disqus