Mise naděje za pomoc druhým sklidila ocenění | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Mise naděje za pomoc druhým sklidila ocenění

Do rubriky Neziskovky napsala Kamila Obršlíková (Čtvrtek,  3. listopad 2016)

Naše alma mater se může pyšnit nesčetným množstvím talentovaných studentů s velkým srdcem. To potvrzuje i Mise naděje, nezisková organizace složená ze studentů různých oborů Masarykovy univerzity. Jejím hlavním posláním je pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Minulý rok byla za své snahy náležitě oceněna výhrou v soutěži Gratias Tibi v hlavní kategorii do 30 let. Cena je udělována mladým lidem, kterým není svět kolem nás lhostejný. Výhrou byl výjezd do Štrasburku, kde se hlavním bodem stala návštěva Evropského parlamentu.

Mise naděje funguje od roku 2013. Hlavní zakladatel přicházel s jasnou myšlenkou: „Nechtěl jsem být lhostejný vůči problémům druhých, zvlášť pak těch, kteří si sami pomoci nemohou,“ říká Daniel Vodrážka, jenž v současnosti organizaci spíše přenechává dalším spoluzakladatelům: „Misi momentálně řídí velmi talentovaní a schopní lidé. Všichni byli u zrodu Mise a průběžně pomáhali každý se svým dílčím projektem a oblastí.“

Členové Mise naděje myslí na ostatní

Organizace sice má své místo mezi univerzitními spolky, jak ale potvrzuje sám Vodrážka, podpora univerzity závisí hlavně na jednotlivých lidech: „Vše je pouze o individuální pomoci jednotlivých zaměstnanců univerzity, jako je například doktor Dan Němec z Ekonomicko-správní fakulty, kterého si velmi vážím,“ zmínil Vodrážka. Organizace má dále i podporu třeba z grantů Tomáše Garrigua Masaryka. Složení zapojených dobrovolníků se však nemění. „Ačkoliv se nebráníme zapojení všech různých lidí, naprostou většinu našich členů tvoří studenti nebo mladí lidé čerstvě po škole,“ dokládá spoluzakladatel Mise, Ondřej Nováček.

Mezi hlavní projekty Mise naděje patří doučování pro dětské domovy, pomoc dětem v nemocnicích či pomoc lidem s autismem. „Každá jednotlivá návštěva v nemocnici, dětském domově nebo útulku pro mě byla odměnou, kterou jsem si čas od času dopřál od spíše organizační či manažerské práce „z povzdálí“,“ komentuje Vodrážka.

Pro dobrotu na výlet do Štrasburku

Se stejnou chutí pomáhat ostatním přišel do Mise i David Vodrážka, který byl současně hlavním organizátorem červencového výjezdu do Štrasburku. „Bylo úžasné vidět, kolik lidí chápe důležitost takové pomoci, a to dokonce i v tak mladém věku, neboť do Štrasburku s námi jeli i finalisté ze základní školy a střední školy,“ líčí David. Do Evropského parlamentu se účastníci dostali na základě pozvánky poslance TOP09 Luďka Niedermayera, který odpovídal na zvídavé otázky nejen ohledně fungování unijních institucí. Následně měli přítomní příležitost zhlédnout průběh zasedání.

Mise naděje v současnosti pojímá okolo třiceti aktivních a dalších asi padesáti občasných dobrovolníků.„Můj záměr byl jasný: pomáhat ostatním. K tomu bych dodal i slovo nesobecky, ale neudělám to. Myslím si totiž, že z pomoci druhým lidem máme ještě větší prospěch my sami. Nejenže získáváme zkušenosti a dovednosti, ale učíme se mít rádi všechny bytosti bez rozdílu, včetně sebe sama,“ shrnuje svůj postoj David Vonrážka.

blog comments powered by Disqus