Publicistika | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Dana Kristlová

redaktorka

Je studentkou anglistiky a bohemistiky, tedy vlastně náplavou z úplně jiné fakulty. Do Halasu se dostala zcela náhodou, snad proto, že čte všechno, co má písmenka, tedy i inzeráty. V redakci zatím působí krátce, ale ráda by setrvala delší čas a něčemu se přiučila.


Malé divadlo kjógenu připoutalo nejen k tyči

Ve středu třináctého dubna se studenti na fakultních prknech mohli opět setkat se zajímavou divadelní podívanou. Tentokrát atrium obsadilo Malé divadlo kjógenu, soubor zabývající se ztvárněním tradičních japonských frašek. Uskupení, které funguje již deset let, je jediným divadlem kjógenu u nás. Zabývá se převodem kjógenů do češtiny a pro tento večer si připravilo, vedle krátké úvodní přednášky do historie a teorie kjógenu, dva výstupy – Papouškování a Připoutaný k tyči. — Dana Kristlová

Slam. Slam. Slam.

Slam je poměrně mladá disciplína datující se od poloviny osmdesátých let, kdy vznikla v Chicagu. Básníci neboli slammeři přednášejí nebo předčítají v časovém limitu tří minut básně vlastní tvorby, zpravidla dvě různé ve dvou kolech. Následně je hodnotí porota náhodně vybraná z publika. Stejně vypadal i večer ve středu třicátého března na naší fakultě. Sedmero studentských slammerů změřilo v atriu své síly ve třetím ročníku soutěže s názvem Slam poetry. Uskutečnila se za podpory studentského spolku Přesahy, který se na celém večeru organizátorsky podílel. — Dana Kristlová

Slammeři změřili své síly v atriu

Studentští slammeři se na naší fakultě utkali ve středu 30. března. Slam poetry se v atriu konala už potřetí. Letos své síly změřilo sedm soutěžících – Barbora, Zuntych, Tomáš, Mirek, Martin, Rudo a Martina. Ve dvou kolech se každý z nich snažil v časovém limitu tří minut zaujmout verši vlastní tvorby. Jejich výkony hodnotili porotci vybraní z publika. Své vítězství z minulého ročníku obhájil slammer Mirek Kynčl. — Dana Kristlová

Tři otázky pro… Alexandra Průšu

Průšovo úchylné-umělecké divadlo nebo také zkráceně P.U.D. fungující pod vedením všestranného Alexandra Průši je divadelním souborem naší fakulty, souborem netradičním a s velmi podivným názvem, zato ale se zajímavými a originálně ztvárněnými představeními. Za své pětileté fungování se v něm vystřídalo již bezmála padesát herců, kteří si vyzkoušeli jak hry původní, tak převzaté, stejně jako hry „tak napůl“. Pro své zcela první představení Potopa si například vypůjčili a dle vlastních potřeb upravili dvě hry Davida Drábka, jednoho z držitelů ceny Alfréda Radoka.

P.U.D. známe nejen díky jejich hrám, ale do povědomí se divákům vetřeli také svébytnými kabarety s tematikou disciplinárního řízení. Na činnost studentského divadla s opravdu nezapomenutelným názvem jsme se zeptali jeho zakladatele, vedoucího a jednoho z režisérů, Alexandra Průši. — Dana Kristlová

Kulturní okénko

„Šprechtění jist Špáss!“ To jsme si mohli v říjnových dnech přečíst v atriu naší fakulty na malé a docela nenápadné výstavě pojmenované podivným nečeským slovem „Čojč“. — Dana Kristlová

Vlk a hlad – loutková skorotma ve finsko-českém podání

Dejte vlkovi hlad a on pohne nejen světem vaší fantazie, ale také zažitým světem pohádek, který už vám nikdy nebude připadat stejný. Naplno si totiž uvědomíte, že možné je v něm všechno, co si člověk dokáže vymyslet. O tom se mohli diváci přesvědčit ve středu 10. listopadu, na kterou si Jakub Foll (známý performer slam poetry) pro naši fakultu připravil netradičně zpracovanou pohádku s názvem Vlk a Hlad. — Dana Kristlová

Umělecko-úchylné Disciplinární řádění

Herci divadelního spolku P.U.D. (Průšovo úchylné/umělecké divadlo) zahráli v úterý 9. listopadu v atriu naší fakulty již tradiční představení s názvem Disciplinární řádění. Tato divadelní inscenace je parodií na disciplinární řád naší fakulty, zároveň ale může sloužit i jako poučení o věcech a činnostech, které by studenty mohly dostat do problémů a nakonec až před obávanou disciplinární komisi. — Dana Kristlová

Město, moře, krize…stavení? KUŘE

Ve středu 27. října mohli studenti na půdě naší fakulty opět přivítat již zavedené divadlo DNO (jistě známé díky hře Svět podle Fagi, kterou zde představili v září). Tentokráte si pro naši fakultu připravili hru s poněkud neprůhledným názvem KUŘE. Kus komorní, ale zato velmi svérázný a originálně ztvárněný. — Dana Kristlová

Kulturní okénko

Možná jsem jiná a možná i trochu cizí, a nejen proto, že nestuduji na vaší fakultě. Každý jsme něčím jiný a do určité míry jsme si vlastně všichni cizí, dokud se nepoznáme. A někdy vlastně i potom. Poznat člověka opravdu dobře je totiž velmi obtížné. Ale jsou místa, kde se lidé setkávají a kde mohou být společně svědky věcí, jež v nich zanechají podobný otisk, náladu nebo stejné myšlenky, místa, kde jsme si najednou všichni blízcí, přestože ve skutečnosti stále vzdálení a cizí. Spojují nás, sdílíme na nich nejen prostor, ale také atmosféru, pocity a názory. Mohou to být třeba místa, kam chodíme za kulturou – divadla, kina, koncertní sály, galerie… nebo v našem případě budova fakulty. — Dana Kristlová

Hra aneb Rackové a jiná zvířena na fakultní půdě

Divadelní představení jsou na naší fakultě zavedeným zvykem. Díky snaze občanského sdružení Přesahy, které divadelní večery organizuje a zve jednotlivé soubory, se mohou studenti setkávat se zajímavými performancemi a rozšiřovat své obzory. Tentokráte se na prknech, která znamenají fakultu, objevilo divadlo Prkno se svou hrou pojmenovanou prostě Hra. — Dana Kristlová