Tři otázky pro...Magdalenu Pažourkovou | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Tři otázky pro…Magdalenu Pažourkovou

Do rubriky Kultura napsala Hana Trčková (Úterý, 28. říjen 2008)

I když ani jedna z fakult Masarykovy univerzity nemá vlastního tiskového mluvčího, vždy má někdo za úkol starat se o prezentaci školy. Jedním z lidí, kteří se snaží maximálně zviditelnit naši fakultu, je například Magdalena Pažourková, která pracuje na oddělení vnějších vztahů FSS. Její jméno je vám možná povědomé z fakultních e-mailů, prostřednictvím kterých vás zve na zajímavé akce, v poslední době zejména na ty, jež jsou spojené s výročím naší fakulty.

V čem spočívá vaše práce na oddělení vnějších vztahů naší fakulty?

Agenda oddělení vnějších vztahů je velmi různorodá a také zajímavá. Organizačně zajišťuji akce pořádané fakultou, jako jsou různé výstavy, konference, společenské akce, které se pak také snažím prodat médiím. Z hlediska obsahu a struktury se starám o fakultní webové stránky. Mám na starosti celoživotní vzdělávání, které nabízíme zájemcům přes Obchodní centrum MU a fakultní část projektu Partnerství se středními školami. Připravuji také fakultní publikace, včetně grafického zpracování a sazby, to jsou různé brožurky o fakultě, informace o přijímacím řízení, kalendáře, péefka a podobně. Vybírám, navrhuji a poté distribuuji reklamní předměty fakulty. Z podkladů jednotlivých oddělení sestavuji výroční zprávu fakulty.

Jak jste se k této práci dostala? Vystudovala jste Fakultu sociálních studií?

FSS jsem nevystudovala, ostatně v době, kdy jsem končila studium, tato fakulta ještě ani neexistovala. K této práci jsem se dostala tak, že jsem jednoho krásného dne narazila na internetu na inzerát, který vypadal, jako by byl vytvořen speciálně pro mne :) Přihlásila jsem se tedy do výběrového řízení, prošla několika koly a poté mi někdejší personalistka zavolala, že jsem přijata. Jak jednoduché.

V čem by se, co se týče sebeprezentace, měla fakulta ještě zlepšit? Co je jejím slabým místem?

Možná bychom mohli lépe využít toho, že zde působí špičkoví odborníci, kteří by mohli více proniknout do médií. Bohumil Doležal přece není jediným politologem v Česku, ale bohužel nejsme v Praze. Ale obecně, nemáme slabá místa. Jen je potřeba stále na sobě pracovat.

blog comments powered by Disqus