Být spolkařem je boj. O přízeň, o peníze, o existenci | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Být spolkařem je boj. O přízeň, o peníze, o existenci

Do rubriky Téma čísla napsala Adéla Procházková (Sobota, 22. říjen 2011)

Studentské spolky k univerzitnímu životu neodmyslitelně patří. Na naší fakultě studenti pořádají divadelní představení, vernisáže a další kulturní akce. Jiní vedou dětský koutek, umožňují exkurze do zahraničí, nebo se starají o výzdobu fakulty. Přestože je činnost spolků tím, co naši fakultu ozvláštňuje, setkává se v poslední době s četnými překážkami.

Největším problémem je pronájem místností fakulty. Ten musí od loňského roku uhradit každý, kdo chce danou místnost využít pro jakoukoliv aktivitu nad rámec výuky. „Škola na tom není ekonomicky dobře a všechny konané akce s sebou nesou i konkrétní finanční náklady, které spolky většinou nevidí,“ uvedla proděkanka pro strategický rozvoj Markéta Pitrová. „Nejsme teď v situaci, kdy můžeme všem dát prostor zadarmo nebo za symbolickou sazbu. Můžeme ale studentům nabídnout stipendia,“ dodala.

Žádost o stipendium student musí umět napsat

Stipendia samotná se ale pro některé spolky stala překážkou číslo dvě. „Stipendia jsou určena pouze jako odměna za práci studentů. Podle toho musí být napsaná žádost, stipendijní peníze oficiálně nemohou sloužit k pokrytí provozních nákladů. Tohle ale nikde není zakotvené, každý si na to musí přijít metodou pokus omyl,“ řekla organizátorka divadelních Přesahů Petra Holbová. Z tohoto důvodu se nepodařilo získat stipendium v požadované výši například organizátorům Masarykových debat.

Posledním důležitým faktem, který spolkům znesnadňuje činnost, je nedostatečná podpora a vstřícnost ze strany vedení fakulty. Důvodem, proč Přesahy v tomto semestru nebudou pořádat tradiční divadelní představení, je nedostatek nových členů. Ten z části zavinil i nevstřícný postoj fakulty k propagaci spolků. „Dříve jsme přes vedení před každým divadlem rozeslali všem informační mail. Teď maily ale fakulta odmítá posílat a jedinou možností, jak někoho informovat, jsou kruhy v ISu. Na námitky, že kruhy studenti nevyužívají, ale nikdo z vedení nereagoval,“ uvedla Holbová.

Ideální není ani samotný vztah vedení k aktivitám studentů. Ti postrádají větší osobní zájem a docenění své dobrovolné práce. „Mně celkově chybí morální podpora, pomyslné poklepání po ramenou. Ocenění spolkové činnosti, která přispívá ke zkvalitnění univerzitního prostředí a umožňuje studentům realizovat se nad rámec studia,“ podotkla členka Be International Klára Bažantová.

Studenti-senátoři bojují o změnu

Stížnosti spolkařů nezůstaly bez odezvy. Členové studentské komory fakultního Akademického senátu v čele s jeho místopředsedou Janem Martinkem projednávají s novým vedením svůj návrh na změny týkající se pronájmů místností. „Studenti v minulém akademickém roce celkově zaplatili nájmy ve výši zhruba padesáti tisíc korun. To je částka z hlediska fakulty zanedbatelná, z hlediska organizátorů ale ne,“ řekl Martinek. „Žádáme nájem místnosti zdarma pro studenty, kteří si získají garanta z řad učitelů kterékoliv katedry a kteří se zaručí podpisem smlouvy, že uhradí případné vzniklé škody na majetku školy," dodal. Studenti by se navrhovanou smlouvou zavázali k tomu, že vše připraví i uklidí sami, bez pomoci pracovníků fakulty. Platili by pouze za půjčení techniky, i v tomto případě ale požadují cenu snížit. „Vedení dá spolku stipendium, ale zase si ho hned vybere na nájmu. Navíc tyhle peníze už nedoputují zpátky do stipendijního rozpočtu. V tomto smyslu spolky pak působí trošku jako bílí koně,“ vysvětlil důvody pro změnu člen studentské komory Pavel Buršík.

Děkan Břetislav Dančák se po prvním zasedání senátu k návrhu studentů staví kladně. Jednání o požadovaných změnách podle něj bude trvat několik dalších týdnů. „Předpokládám spíše přijetí změn, protože se mi líbí, jsou rozumné. Snad se budou zamlouvat i ostatním členům vedení,“ řekl Dančák. „Činnost spolků svědčí o vitalitě studentského života. Naše fakulta je svým zaměřením samozřejmě fakultou, která klade mimořádný důraz na mezilidské vztahy. Činnost spolků je proto podle mě důležitá a je i žádoucí, aby nadále fungovala,“ dodal.

blog comments powered by Disqus