Politické slovíčkaření na akademické půdě | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Politické slovíčkaření na akademické půdě

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Hripsime Zohrabyan (Úterý, 18. říjen 2011)

Aula Právnické fakulty praská ve švech, posluchači se mačkají i na schodech. Přišli se podívat na další diskuzi z cyklu Masarykovy debaty, tentokrát na téma Komunistická strana Čech a Moravy by měla být zakázaná.

Diskuze začíná vysvětlením pravidel debaty, kdy se dvě strany snaží diváka přesvědčit o pravdivosti svého názoru. Souhlasně se k tezi mají stavět senátor Jaromír Štětina a advokát Stanislav Němec, nesouhlasně se mají profilovat místopředseda senátu Petr Pithart a politolog Lubomír Kopeček. Oba členové senátu však svůj postoj uvádí větou: „Nebudu obhajovat tuto tezi, jelikož tento názor nesdílím.“ Oba politici souhlasí, že by Nejvyšší správní soud měl objektivně posoudit, zda KSČM existuje v souladu s Ústavou ČR. Tímto výrokem posouvají debatu na politickou úroveň. U senátorů se projevuje syndrom nemoci z povolání – slovíčkaří, vyhýbají se jasné odpovědi na položenou otázku či manévrují tak, aby protivníka zbavili argumentů. Reagují spíše na poznámky tohoto druhého, než aby se vyjadřovali k tématu debaty, a silně se projevuje jejich osobní nelibost.

Advokát Němeček, který vypracoval pro Senátní komisi návrh správní žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu, upřesňuje, že podle zákona žádná volební strana nemůže být zakázána, může být buď rozpuštěna, nebo může být její činnost pozastavena. „KSČM nesplňuje předpoklady, aby se voleb vůbec zúčastnila,“ odkazuje se Němeček na pátý článek Ústavy, který definuje, že politické strany mají respektovat základní demokratické principy a odmítat násilí. Němečkovi oponuje politolog Kopeček, který pochybuje o důvodu pozastavení činnosti KSČM, jelikož nebezpečí z její strany není intenzivní a soustavné. „Komunistickou stranu budeme radši porážet ve volbách,“ přidává se Pithart, který nevidí důvod, aby se její činnost pozastavila tolik let po revoluci. „KSČM ale nesplňuje požadavky, aby se demokratických voleb vůbec účastnit mohla," nesouhlasí Němeček.

Rozporuplnost názorů se projevila i při vášnivé diskuzi. Mnozí diváci chtěli také debatovat, nejenom klást otázky. Zajímavé výsledky přineslo hlasování, pomocí něhož diváci na začátku a na konci debaty vyjadřují svůj názor, zda s tezí souhlasí či nikoliv. Rozdíl v hlasování pak určí, která strana získala v debatě více příznivců na svou stranu. Na začátku debaty s tezí, že by komunistická strana měla být zakázaná, souhlasilo 33 procent zúčastněných, 45 procent bylo proti a zbytek neměl názor. Na konci debaty s tezí souhlasilo o 12 procent více lidí než při prvním hlasování, zvítězila tedy strana obhajující tezi. Názor pro i proti pak mělo shodně 43 procent diváků, 14 procent názor nemělo.

Studentka bezpečnostních a strategických studií Gabriela Ryšavá přišla na debatu s nevyhraněným názorem a s ním také odešla. „Debata mě zklamala svou neakademičností i tím, že mi nepomohla se rozhodnout, jak mám na tuto problematiku nahlížet,“ shrnula své dojmy Ryšavá.

Tato debata byla v pořadí již třetí. Reportáže z předchozích debat můžete najít ve starších číslech Halasu či na www.casopishalas.cz.

blog comments powered by Disqus