Obory na fakultě mění svou tvář | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 29. ročník

Obory na fakultě mění svou tvář

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Martina Marková + Adéla Beranová (Sobota, 22. říjen 2011)

V letošním akademickém roce došlo na naší fakultě v rámci výuky k několika změnám. K jakým a z jakých důvodů? Jak tyto změny ovlivní studenty a co přínosného jim dají?

Novinky v oboru mediální studia a žurnalistika

Jedna ze změn se týká oboru mediální studia a žurnalistika. Od imatrikulačního ročníku 2004 byl tento obor rozdělen na tři specializace. Studenti si na bakalářském stupni studia museli vybrat mezi žurnalistickou, digitálními médii a mediálními studii. Pro tyto studijní orientace byly jiné povinné předměty. „V rámci mediálních studií se studenti zpočátku zaměřovali zejména na teorii masové komunikace, žurnalistika byla orientovaná na žurnalistickou produkci jako takovou a digitální média v sobě zahrnovala problematiku nových médií,“ upřesnil vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky Rudolf Burgr. Diplom pak měli všichni studenti stejný – z mediálních studií a žurnalistiky.

Poslední studenti, kteří si museli vybrat své profesní zaměření, byli přijati v loňském akademickém roce. Letos se obor opět sjednocuje, hned z několika důvodů. „Jeden z hlavních argumentů pro zrušení specializací byl ten, že je lepší, aby se studenti profilovali spíše ve volitelných předmětech, než aby měli už předem určeno, které povinné předměty jsou ty jejich.“ Dalším argumentem vedoucího katedry je, že profil absolventa by měl být standardizovaný. „Diferenciace oboru způsobovala, že profil absolventa se lišil, zejména v žurnalistických dovednostech, a to jsme chtěli sjednotit,“ řekl Burgr.

S tím souhlasí i studentka třetího ročníku žurnalistiky Vanda Vrubelová: „Je to dobře, beztak všichni, když vidí v životopise vystudovanou žurnalistiku, předpokládají, že člověk umí psát. Ti, co přitom měli jiné zaměření, neměli šanci absolvovat nějaké praktické kurzy, aby se psát naučili.“

Pro studenty tato novinka znamená mnohé. „Mají větší volnost ve své profilaci. Zároveň se všech bez rozdílu týká povinná tří měsíční praxe, která by je měla definitivně nasměrovat správným profesním směrem,“ uzavřel Burgr.

Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

I na katedře mezinárodních vztahů došlo letos ke změně. Pro studenty navazujícího magisterského studia vznikl nový obor – mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost. Na otázku, proč tento obor vznikl, nám odpověděl vedoucího katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Petr Suchý: „Vznik nového oboru odpovídá snaze katedry rozvíjet studium na magisterském stupni studia a umožňovat studentům dále se specializovat dle jejich preferencí“. Vedle oboru mezinárodní vztahy nebo evropská studia si studenti mohou vybrat obor mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost či hospodářská politika a mezinárodní vztahy, na kterém katedra spolupracuje s Ekonomicko-správní fakultou. „Žádný z uvedených oborů si na nezájem uchazečů o studium nemůže stěžovat,“ dodal Suchý.

Ale proč zrovna mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost? „Naše katedra je prvním akademickým pracovištěm v České republice, které takový obor nabízí. Tento krok je reakcí na skutečnost, že se na katedře vyprofilovala skupina kolegů a kolegyň, která se ve výzkumu dané problematiky velice úspěšně etablovala a rozvíjela výuku souvisejících předmětů v rámci oboru mezinárodní vztahy,“ vysvětlil Suchý. Postupem času na katedře došli k názoru, že problematika energetické bezpečnosti je a bude natolik aktuální a dlouhodobě významnou záležitostí, že bude velmi užitečné její výuku rozvíjet v rámci samostatného magisterského studijního oboru. „Ten studentům umožní hlubší specializaci v této oblasti, což odpovídá trendům na trhu práce, kde poptávka po podobně zaměřených odbornících dlouhodobě a prudce stoupá,“ informoval vedoucí katedry. Mezi výhody nově vzniklého oboru také bezesporu patří kontakty s experty ze zahraničí a spolupráce se soukromou sférou.

Na zkušenosti s novým oborem jsme se zeptali studentky Andrey Čechové: „Tento obor jsem si vybrala kvůli možnosti uplatnění. Energetika je v posledních letech velice žádaná. Nic bližšího zatím říci nemohu, přeci jen tento obor studuji teprve tři týdny.“

Na Fakultě sociálních studií došlo i k dalším změnám. Novinkou pro akademický rok 2011/2012 jsou dva nové bakalářské obory na katedře sociální politiky a sociální práce: jedním je sociální práce a druhým veřejná politika a lidské zdroje. Dále se inovuje výuka na katedře psychologie. Ta přichází s devíti novými a sedmi upravenými předměty. Nově také vznikl kombinovaný bakalářský obor žurnalistika.

blog comments powered by Disqus