Noví proděkani mají smělé plány | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Noví proděkani mají smělé plány

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Martin Habčák (Neděle, 23. říjen 2011)

S novým děkanem fakultu od září vede i téměř zbrusu nový tým proděkanů. V porovnání s minulostí zůstal beze změny pouze post proděkana pro výzkum a doktorské studium, který si udržel Petr Macek. Zbylé proděkanské funkce obsadili nováčci.

V případě proděkanky pro strategický rozvoj Markéty Pitrové však o úplném nováčkovství mluvit nelze. Proděkankou se stala už potřetí, pokaždé však s jinou agendou. „Řekla bych, že se vracím na svůj první post. Nově zřízená pozice je pouze rozšířením a přejmenováním už zaniklé funkce proděkana pro vnější vztahy,“ uvedla Pitrová. Fakulta totiž získala peníze z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) na dva projekty zaměřené na inovaci bakalářského a magisterského studia. „Je to rozsáhlá agenda, která bude hodně ovlivňovat budoucnost fakulty. V době krize však děkan nechtěl rozšiřovat proděkanský tým o dalšího člověka, a proto zvolil toto řešení,“ vysvětlila proděkanka. Kromě administrace OPVK má v plánu také zintenzivnit vztahy fakulty s absolventy, rozšířit možnosti celoživotního vzdělávání, ale i změnit koncepci promocí. „Dosud byly až příliš civilní. V budoucnu by měly získat větší lesk a studenti si budou také moci vybrat, v jaký čas by chtěli promovat,“ vykreslila Pitrová.

Politolog Roman Chytilek, nový proděkan pro studium, vnímá své jmenování i jako ocenění kostruktivních návrhů celé katedry. „Překvapilo mě, jaké množství agendy je třeba vyřizovat. Dvakrát týdně musím řešit sedm-osm stohů dokumenů,“ vyjádřil své první dojmy. Pro své působení na postu proděkana si vytkl tři hlavní cíle, kterými jsou ochrana značky, přátelštější přístup ke studentům a zmírnění dopadů finančních problémů v těch stipendijních fondech, které spravuje. „Značku fakulty nejlépe ochráníme tím, že na studijním oddělení nevznikne žádný průšvih, který by navenek zdiskreditoval celou fakultu. Zároveň si ale student musí být jistý, že když má malý problém, studijní oddělení ho bude řešit a nevyrobí mu ještě větší," přiblížil svou představu Chytilek. Studenti se na proděkana zatím nejvíce obracejí s otázkami a požadavky na uznávání předmětů. Už se ale objevil i tak složitý problém, že ho tazatel musel Chytilkovi doslova nakreslit. „Chtěl bych se zároveň studentům omluvit za to, že ne vždy dokážu rozhodnout tak rychle, jak požadují. V zájmu už zmiňované ochrany značky však jejich spis musí projít celou úřední procedurou. Jinak to prostě nejde,“ dodal Chytilek.

Proděkanem pro zahraniční vztahy jmenoval Akademický senát Tomáše Katrňáka. Post přebral po nově zvoleném děkanovi. „Docent Dančák mi zanechal fungující zahraniční oddělení s výborně nastavenou agendou, takže si určitě nemohu stěžovat,“ uvedl Katrňák. Jeho funkce je spojena především s posilováním zahraniční spolupráce, anglickou výukou a podporou studentských výjezdů. „Mou prioritou je zejména rozšíření anglické výuky. Chtěl bych dosáhnout toho, aby každá katedra nabízela i magisterský obor vedený v angličtině. Pro katedry to sice bude práce navíc, ale přinese s sebou zvýšení prestiže a více peněz,“ vylíčil proděkan. V průbehu semestru se proto chce sejít s vedoucími kateder a o této otázce s nimi vyjednávat. Zároveň by si chtěl ujasnit, jestli chce fakulta lákat zájemce kvalitou, nebo cenou. „Rozšíření anglických oborů je především otázkou poptávky. Pokud by po nich poptávka nebyla, budeme se ptát, proč tomu tak je a pokusíme se najít řešení. Rozhodně bychom to ale měli zkusit,“ doplnil Katrňák.

blog comments powered by Disqus