Trojka rúca gendrové stereotypy | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Trojka rúca gendrové stereotypy

Do rubriky Kultura napsal Lukáš Sabovčik (Středa, 19. říjen 2011)

Trochu kontroverzný, zato však realistický. Trochu dráma, zato s nadľahčujúcimi prvkami. V každom prípade film ponúkajúci divákovi podnet na prehodnotenie typických gendrových rolí, ktoré okolo seba pozorujeme a bežne prijímame. Také je dielo nemeckého režiséra Toma Tykwera 3 (Drei), zaradené do sprievodného programu česko-nemeckého dňa konajúceho sa na našej fakulte piateho októbra.

Film 3 môžeme s istotou charakterizovať ako ten druh filmu, ktorý by mohol ľahko šokovať aj nie úplne konzervatívneho diváka. A možno by nenadchol ani tú časť liberálneho publika, pre ktorú je myšlienka na manželský trojuholník s rozlične prepletenými sexuálnymi vzťahmi priveľkým sústom, než aby dielo mohla označiť za serióznu snímku.

Taký neobyčajný trojuholník

Jasným zámerom filmu je rúcať či aspoň nabúrať gendrové stereotypy, ako ich v európskej spoločnosti ešte stále chápeme. Snímka sa nezačína nijako nezvyčajne. Novodobá idylka bezdetného páru (muža a ženy), ktorý spolu žije už dvadsať rokov. Televízna moderátorka Hanna však vykazuje typické znaky, bežne v partnerskom vzťahu pripisované mužom – je hrubšia, drzejšia, vulgárnejšia. Zato Simon, ktorý je umeleckým architektom, predstavuje jemnejšiu a citlivejšiu polovičku v ich vzťahu.

Aby to bol správny romantický film, a tiež aby obsah zodpovedal názvu, vstúpi do ich harmonického vzťahu Adam (v oficiálnych textoch a iných recenziách označovaný za šarmantného, no podľa skromného názoru autora tohto textu, ako aj jeho citu pre estetiku, je to bohapustá lož!). Dej naberá na zaujímavosti a netradičnosti v momente, keď sa z Adama stáva milenec Hanny aj Simona. Nezávisle od seba.

Medzi klišé a iróniou

Napriek zdanlivej kontroverznosti je dôležité vyzdvihnúť fakt, že jednotlivé vzťahy sa režisérovi podarilo zobraziť realistickým a zároveň citlivým spôsobom. Dokonca aj erotické, mnohokrát až pornografické scény pôsobia tak, akoby sa to inak ani nedalo. Svojím spôsobom do snímky vhodne zapadajú a sú trocha agresívnejšou, avšak plnohodnotnou súčasťou deja. Emóciám sa v celom filme dá uveriť a problémy, ktorým hlavní predstavitelia čelia, sa nezdajú odtrhnuté od reality.

Zvláštnym dojmom pôsobí film na niektorých miestach, kde akoby chcel dej každú chvíľu upadnúť do absolútneho klišé, aké vídame v romantických stílovkách a pilčerovkách. Napríklad zábery zapadajúceho slnka nemajú od gýča veľmi ďaleko. Dá sa však predpokladať, že za tým bol režisérov zámer ironizovať typické okamihy romantických filmov. Pozornejší divák má priam chuť hľadať v tom akúsi alegóriu, ba až alúziu.

Vo filme 3 sa tvorcom podarilo zobraziť manželský trojuholník spôsobom, ktorý je netradičný, na prvý pohľad azda šokujúci, na ten druhý už však v dnešnom svete nie úplne nereálny. Zvlášť poučný je záver filmu, ktorý poukazuje na to, že aj zdanlivo komplikované problémy majú veľmi jednoduché riešenie. Aj keď trochu nekonvenčné.

blog comments powered by Disqus