Jak začali jinde? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Jak začali jinde?

Do rubriky Minitéma napsal Alexandr Průša (Čtvrtek,  6. listopad 2008)

Zajímavé je, že se s výukou nejdříve začalo (někde) v Brně a ve Zlíně, dvou městech skorosousedech. Dále směrem na západ, v Pardubicích, Praze a Ústí nad Labem, se však započali studenti vzdělávat mnohem později. Toto srovnání komentoval náš rektor Petr Fiala tak, v Evropě jsou semestry či trimestry rozloženy různě. A my sice brzo začínáme, v Německu se ovšem s výukou běžně končí až polovině července. Inu, jiný kraj, jiný mrav, jiný začátek výuky.

15. září

 • Masarykova Univerzita
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

22. září

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (výjimka Zahradnická fakulta)
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Technická univerzita v Liberci: (výjimka Ústav zdravotních studií)
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Palackého v Olomouci (výjimka Lékařská fakulta)
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni

29. září

 • České vysoké učení technické
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

1. října

 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Pardubice
blog comments powered by Disqus