Dôležití a tí dôležitejší | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Dôležití a tí dôležitejší

Do rubriky Věda napsal Miroslav Vlček (Středa, 12. říjen 2011)

Bez funkčnej vedeckej rady nemôžu byť schvaľované nové akreditácie odborom, predlžované tie súčasné, vedené habilitačné a profesorské konania či schvaľované odborové rady. Novú vedeckú radu zvolil akademický senát na svojom poslednom zasadnutí.

Zasadanie senátu, na ktorom sa volila vedecká rada, sa zmenilo na zaujímavú polemiku. Hlavný spor vypukol medzi zástupcami politológov a medzinárodných vzťahov. „Bolo to vtipné. Na jednej strane stáli Michal Pink a Josef Smolík z Katedry politológie a na druhej strane Vít Hloušek za Katedru medzinárodných vzťahov. Hádali sa, kto je politológ a kto už nie,“ opísal situáciu Pavel Buršík zo študentskej sekcie senátu. Tento metodologický spor viedol k prijatiu politológa Miroslava Mareša do vedeckej rady.

Záujmy sociológie a gendru zas hájila Iva Šmídová. Buršík povedal, že Šmídová chcela, aby bolo vo vedeckej rade viac kvalitatívnych sociológov a ideálne z gendru. Ten vraj čakajú veľké vedecké výsledky. Preto bola do vedeckej rady nominovaná sociologička Kateřina Nedbálková.

Toto rozširovanie rady malo ale svoje následky. Aby rada nenaberala ďalších členov, boli z nominácií vyškrtnutí Jiří Pavelka z Katedry mediálnych štúdií a žurnalistiky a vedúci Katedry sociálnej politiky a sociálnej práce Jiří Winkler. Žurnalistika tak stratila svoje zastúpenie medzi internými členmi rady.

O Pavelkovom vyškrtnutí nevedel vedúci Katedry mediálnych štúdií a žurnalistiky Rudolf Burgr ani po deviatich dňoch. „Samozrejme tak ako v každej organizácii aj na univerzite spolu jednotlivé odbory súperia. S tým súvisia i určité lobistické aktivity, či dohovory. O tom ale neviem vôbec nič a nechcem špekulovať,“ vyjadril sa Burgr.

Podľa priania dekana

Tím ale problémy s voľbou neskončili. Pri prvej voľbe neboli do rady zvolení jej bývalí členovia Markéta Pitrová, Miroslav Novák a Petr Matejů. Na to však senátori nemali jednotný názor a museli sa preto zísť znova. Pred stretnutím dostali list, kde dekan Dančák vyzdvihol význam nezvolených osobností. V liste opisoval ich odbornosť a skúsenosti.

U Pitrovej vzal Dančák do úvahy aj to, že je žena. „V radách akademických orgánov fakulty nie je mnoho takto schopných žien, ktoré sa presadili na základe svojej odbornosti,“ napísal. Petr Matejů je zas pre fakultu zaujímavý aj tým, že je predsedom Grantovej agentúry České republiky, poznamenal vo svojom liste dekan. Pitrová, Novák i Matejů boli na druhom zasadaní senátu zvolení takmer jednohlasne.

blog comments powered by Disqus