Co univerzita, to jiné sdružování studentů | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Co univerzita, to jiné sdružování studentů

Do rubriky Téma čísla napsala Alžběta Mrázová (Úterý,  8. listopad 2011)

Najít si nové kamarády a poznat své spolužáky se snaží studenti na všech fakultách i univerzitách. Na každém oboru k tomu ale mají rozdílné podmínky, příležitosti i vlastní přístup. Ve způsobech seznamování existují výrazné rozdíly i u fakult podobných té naší.

Olomoučtí žurnalisté nejsou stejně jako studenti dalších oborů tamější Filozofické fakulty rozděleni do kruhů. Kdo tedy chce mít mezi novými spolužáky kamarády, musí se podobně jako studenti naší fakulty starat sám. Na rozdíl od nich však v Olomouci nemají možnost vyjet v prvním ročníku na seznamovací víkend. Vedení kateder pro ně ale ve většině případů pořádá oficiální párty, kde učitelé pasují studenty. Tamní studenti se tedy seznamují spíše v hospodách a na párty, které si pořádají sami. Vědět si o nich dávají přes Facebook nebo přímo na přednáškách.

Na přednáškách se o návštěvě hospody domlouvají i studenti sociální antropologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Také nemají kruhy a nemívají ani seznamovací víkend. Kamarády si hledají nejen ve škole, ale především přes server Spolužáci a přes Facebook, kde si jednotlivé ročníky vytvořily skupiny. „Měli jsme zavedené pondělky, kdy jsme po večerní přednášce šli rovnou do hospody,“ sdělila Jana Müllerová, studentka třetího ročníku sociální a kulturní antropologie. „Pak jsme to změnili a teď si každou středu promítáme filmy s antropologickou tématikou. Třikrát do roka máme také Antropopárty. Pořádají je studenti třetího ročníku jako rozlučky před tím, než odstátnicují,“ dodala.

Naopak na mediálních studiích Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se vedení o integraci svých studentů stará. „Byli jsme na seznamovacím víkendu, který pořádala katedra. Asi i proto byla účast učitelů tak hojná. Na Sněžku s námi lezl i děkan,“ uvedla studentka prvního ročníku magisterského studia Kateřina Burianová. „Jinak se, stejně jako všude jinde, snažíme chodit do hospody. Veškeré organizace se ujala jedna spolužačka,“ dodala Burianová.

blog comments powered by Disqus