Anglické studijní programy zvyšují fakultě prestiž | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Anglické studijní programy zvyšují fakultě prestiž

Do rubriky Minitéma napsala Martina Tesařová (Neděle,  6. listopad 2011)

Angličtina rovná se lingua franca současnosti. V sociálních vědách je to upřednostňovaný jazyk komunikace. Kdo chce publikovat články ve vědeckých časopisech, měl by je psát anglicky. A když už v cizím jazyce člověk čte a píše, proč by také nestudoval? Naše fakulta nabízí již čtyři magisterské programy vyučované v angličtině a doktorandi mohou anglicky studovat na většině kateder.

O otevření dalších magisterských programů usilují i katedry, které je dosud nemají. „Naše vize je být o krok před ostatními," řekl o otevírání anglických programů proděkan pro zahraniční vztahy Tomáš Katrňák. Nyní se mohou studenti v cizím jazyce učit ve dvou magisterských programech, „European Politics“ a „Sociology“. Dále jsou akreditované „Public Policy and Human Resources“ a „Energy Security Studies“.

Anglické „Gender Studies“ ano, psychoterapie ne

„Fakultě zvyšují anglické programy prestiž a znamenají pro ni vyšší příjem,“ potvrdil Katrňák důležitost rozšiřování jejich nabídky. V přípravné fázi jsou proto i návrhy studijních programů „Cultural Sociology“, „Gender Studies“ a „European Governance“ ve spolupráci s Univerzitou v Utrechtu. Ne všechny programy nicméně chtějí mít svou anglickou verzi. „Psychoterapie orientovaná na práci s klientem ani cizojazyčná být nemůže,“ podotkl Katrňák. Dodal však, že je možné anglicky učit kvantitativně orientovanou sociální psychologii.

V budoucnu se ukáže, jestli bude o anglické programy zájem. „Můžeme studenty nalákat na kvalitu a cenu výuky a zároveň je lákat do Brna jako do studentského města. Propagace v zahraničí je ale hlavně odpovědností univerzity,“ sdělil proděkan. Současní studující pocházejí zejména ze zemí východní Evropy a ze Spojených států, ale i z mnoha dalších zemí. „Brno jsem si zamilovala hlavně pro jeho studentskou atmosféru,“ svěřila se s důvodem svého příchodu do moravské metropole studentka Marta Ceia z Portugalska. „Mou první volbou sice Fakulta sociálních studií nebyla, ale určitě nelituju,“ dodala studentka oboru European Politics. Studovat v jazyce, ve kterém spolu hovoří celý svět, se kromě cizinců rozhodlo už i několik studentů s českými kořeny.

Právě European Politics je nejoblíbenějším anglickým programem, vybralo si ho téměř dvacet studujících. O magisterský titul v oboru Sociology jich usiluje deset. Počet absolventů za minulý rok je ale u obou oborů srovnatelný, studium s anglickým diplomem ukončili čtyři sociologové a šest odborníků na evropskou politiku. V doktorských programech je nyní zapsáno studentů osm a v minulém roce absolvoval jediný.

Za anglické přednášky se musí platit

Naše fakulta je na tom jasně lépe v porovnání s Filozofickou fakultou, která v doktorském stupni nabízí v angličtině pouze jeden obor a v magisterském dokonce žádný. Dva anglické programy mají letos otevřené i Fakulta informatiky a Ekonomicko-správní fakulta. Oproti těmto fakultám má ta naše ovšem více zkušeností, protože první anglický program se otevřel již v roce 2004.

Standardní studium všech oborů je zpoplatněné. Poplatek činí nemalou sumu 1 950 eur za jeden semestr u magisterského oboru a stejnou částku složí na účet i student doktorského studia, avšak za jeden rok. Celková suma, kterou student magisterského i doktorského stupně ve standardní době vydá, se však rovná a činí 7 800 eur. Ti, kteří si neplatí studium sami či s podporou soukromých sponzorů, získávají finance především z různých programů, jako je například Mezinárodní visegrádský fond nebo Erasmus Mundus Action II.

blog comments powered by Disqus