Politológovia musia odovzdať diplomové práce o dva týždne skôr | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Politológovia musia odovzdať diplomové práce o dva týždne skôr

Do rubriky Kauza napsala Andrea Bukovská (Pondělí, 14. listopad 2011)

Deadline je zvyčajne nemenný, a ak už sa zmení, je nevyhnutné informovať dotknuté osoby s dostatočným predstihom. Študenti z katedry politológie sa však o tom, že musia svoje diplomové práce odovzdať o dva týždne skôr, než avizovali pôvodne nastavené termíny, dozvedeli až 13. októbra.

Normu, ktorá novelizuje priebeh štátnych záverečných skúšok, pritom prijalo staré vedenie fakulty už na konci marca. „Táto norma oddelila obhajobu záverečnej práce, ako aj ďalšiu časť štátnych záverečných skúšok, od diplomového seminára," vysvetlil prodekan pre štúdium Roman Chytilek. Aby mohol študent pristúpiť k štátnym záverečným skúškam na odbore, na ktorom obhajuje záverečnú prácu, musí po novom seminár ukončiť rovnako, ako ostatné povinné predmety.

Svoje práce teda musia študenti odovzdať v diplomovom seminári skôr, než finálne rukopisy do ISu. „Chcel som študentom bezpečne garantovať, že aj podľa novej normy budú môcť obhajovať prácu v rovnakom semestri, v akom získajú zápočet za seminár. A to nebolo možné urobiť inak, než týmto spôsobom,“ povedal Chytilek. Dva týždne však niekedy znamenajú veľké množstvo času. „Zavedené opatrenia nepovažujem za zmenu podmienok, ale za ich upresnenie, ktoré nie je pre študentov a študentky príťažou. Naopak, umožní im vyvarovať sa neúspešnej obhajoby,“ vyjadril sa Miroslav Mareš z katedry politológie. „Tu nikto nepolemizoval s faktom, že sa jedná o vhodné opatrenie predchádzajúce mnohým nedorozumeniam, ktoré sa doposiaľ s diplomkami diali. Problém je, že študenti dostali informácie pomerne neskoro,“ uviedla vtedajšia členka Akademického senátu Martina Hromádková.

Na niektorých katedrách informovali včas

Jednotlivé katedry sa ku zmene postavili rôznym spôsobom. Vedúci katedry medzinárodných vzťahov a európskych štúdií Petr Suchý napríklad informoval študentov mailom na začiatku semestra. V tomto termíne ešte bolo možné vykonať zmenu v zápise predmetu, takže si každý mohol rozmyslieť, či stihne prácu napísať za kratší čas. Na katedre politológie však zmenu podmienok oznámili v polovici októbra, teda skoro mesiac po začiatku semestra. „Termín ukončenia diplomového seminára sa nemusí zverejňovať na začiatku semestra. Súhlasím však s tým, že komfortnejšie by bolo informovať už vtedy,“ vyjadril sa Chytilek.

V tejto chvíli už teda študentom neostáva nič iné, než sa s komplikáciou nejako popasovať. Je však zrejmé, že tým nie sú nadšení. „Nie je to fér a je to proti pravidlám, tie by sa nemali meniť uprostred hry. Takéto veci sa jednoducho nerobia,“ rozhorčil sa Lukáš Kuchta zo Študentskej sekcie Medzinárodného politologického ústavu.

blog comments powered by Disqus