Senátor Lunter: Chceme být otevření | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Senátor Lunter: Chceme být otevření

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Marta Ošmerová (Neděle,  6. listopad 2011)

Studenti si v říjnu zvolili své zástupce do studentské komory akademického senátu naší fakulty. Jednoznačným vítězem voleb se stala Koalice v čele s Ondrejem Lunterem. Jejich cílem je otevření fakultní politiky širší veřejnosti, aby každý měl možnost zapojit se do rozhodování senátu.

Proč ses rozhodl kandidovat do akademického senátu?

Existují různé problémy na fakultě, a když přišly volby, vznikla příležitost, abych kandidoval a byl zvolen. V akademickém senátu má člověk mnohem větší možnost ovlivnit systémové nastavení na fakultě.

S dalšími čtyřmi studenty jste vytvořili koalici. Co vás k tomu vedlo?

Dali jsme se dohromady v posledním roce. Na fakultě byly určité problémy, na které jsme měli podobný názor a v kterých jsme se společně angažovali. Přirozeně vznikla kamarádská pouta, zároveň jsme se vzájemně chápali a uměli spolu velmi efektivně komunikovat. Řekli jsme si, že má smysl jít do voleb společně, protože kdybychom byli zvoleni, komunikace mezi námi bude lepší, než s někým jiným. Umíme se na věcech rychleji dohodnout.

Proč zrovna název Koalice?

Už přesně nevím, jak to vzniklo, ale někdo řekl, že koalice je paní od medvídka koaly a všem se nám to líbilo. Myslím, že to byl Honza Martinek.

Na co se chystáte zaměřit ve vašem volebním období?

Budeme se snažit dotáhnout do konce změnu ve výši nájemného pro studentské spolky. Navrhujeme, aby výše nájemného byla nulová, ale zároveň, aby každý spolek, který bude organizovat jakoukoliv akci, si našel svého garanta. Ten pak v rámci smlouvy bude garantovat všechny škody, které fakultě vzniknou. Dosáhneme toho, že studenti nebudou muset platit nájem. Také máme v plánu reformovat stipendijní programy. Chceme zveřejnit žádosti o stipendia a jména všech studentů, kteří o ně kdy požádali i přidělené sumy. Také by měla být vytvořena jasná a čitelná pravidla o přidělování stipendií. Další oblastí jsou poplatky za delší studium. Chceme dospět k rozumnému kompromisu s fakultou na základě minulého vývoje. Výchozí situace je teď nastavena dobře. Řešení, se kterým by souhlasila studentská komora i vedení fakulty existuje. Ale ještě se o tom nejednalo.

Čeho chcete v senátu dosáhnout?

Chceme otevřít senát a fakultní politiku širší skupině studentů. Chceme pravidelně komunikovat se širokou skupinou akademické obce, ale také chceme úzce spolupracovat se studentskými spolky a brát jejich názor jako relevantní pro naše další rozhodování. Chceme, aby nám předseda senátu dva týdny před zasedáním poslal program a jednotlivá témata, která se budou probírat. Tyto materiály pak představíme širší veřejnosti. Týden před samotným zasedáním proběhne debata se studentskými spolky.

Jak vypadala vaše kampaň?

Kampaň probíhala po dobu dvou týdnů před samotnou volbou. První týden jsme stáli před fakultou, prodávali naše odznáčky a představili lidem program, který chceme prosazovat. Přibližovali jsme se naším potencionálním voličům. Druhá část byla čistě mobilizační, z pohledu účasti na volbách. Říkali jsme studentům, že budou volby a ať nezapomenou volit. Vytvořili jsme i online volební studio přímo v atriu, kam každý student měl možnost po dobu voleb přijít, přímo na počítači kliknout a odvolit, čímž se nám podařilo navýšit volební účast.

Potěšilo tě na kampani něco?

Líbilo se mi, že všichni kandidáti do senátu měli podobné programy. I kdyby se dostali do senátu různí lidé, tak priority, které jsme měli jako studenti stanovené, a které nás jako studenty přednostně trápí, jsou velmi podobné. To je pro mě potvrzení toho, že témata, se kterými jsme šli do senátu, jsou relevantní a zajímají širokou skupinu studentů.

Co bys chtěl vašim voličům vyřídit?

Chtěl bych jim vzkázat, aby nás aktivně kontrolovali a aby se zapojovali do všech témat, která budeme otevírat. Chceme, aby se témata stala veřejnými, aby to byla rozhodnutí informovaných studentů. Takže je vyzýváme k aktivitě a zapojení se do života fakulty.

Chtěl bys někdy jít i do skutečné politiky?

Pravděpodobně ne, ale nemůžu to samozřejmě vyloučit. Kdybych někdy do politiky vstoupil, bylo by to na lokální úrovni. Například ve městě, ve kterém budu žít. Nemám ambice jít do vysoké politiky.

blog comments powered by Disqus