Vždy som bol arogantný hajzlík | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Vždy som bol arogantný hajzlík

Do rubriky Věda napsal Miroslav Vlček (Úterý, 15. listopad 2011)

Doktorandi sa na našej fakulte venujú vedeckému výskumu, príprave konferencií, vyučujú a opravujú testy. Jedným z nich je Ondrej Schütz z katedry politológie. Už počas svojho štúdia pracoval na výskumnom projekte pod Medzinárodným politologickým ústavom.

V čom spočíval projekt, na ktorom ste pracovali?

Skúmali sme postoj k nacionalizmu v programoch politických strán krajín Vyšehradskej štvorky. V podstate sme zisťovali, ako ľudia k nacionalizmu pristupujú. Prišli sme na to, že prístupy obyvateľov sú naprieč krajinami rôzne. Najviac je spoločnosť rozdelená v Poľsku a Maďarsku, kde je časť ľudí nacionalistická, a časť nacionalizmus úplne odmieta.

Ako ste sa k výskumu dostali?

Všetci, čo sme sa na výskume podieľali, sme pracovali na Medzinárodnom politologickom ústave ako stážisti. Keď sme zistili, že nás tá pozícia prestáva baviť, začali sme rozmýšľať, čo budeme robiť ďalej. Šli sme za riaditeľom ústavu, predložili mu náš projekt a jemu sa zapáčil.

Sledujete aj nejaké výskumné projekty mimo politológiu?

Mám veľa známych spomedzi sociológov, ktorí sa výskumu venovali. Podrobnosti ale nepoznám. Je chyba, že so sociológmi nie sme viac previazaní. My na politológii by sme mohli používať ich nástroje, ktoré by nám pomohli chápať politiku lepšie, než nejaká tá naša komparácia, či obsahová analýza.

Doktorandi sa musia oháňať

Čomu sa ako doktorand okrem výskumu venujete?

Každý doktorand musí pracovať na svojej dizertačke tak, aby ju vedel raz za čas prezentovať. Vlastne máme individuálny študijný plán, v ktorom si každý určí, kedy a na čom bude robiť. Okrem toho momentálne vypomáham s opravovaním prác na politickej filozofii u prvákov.

Aký je to pocit, opravovať práce, ktoré ste pred pár rokmi písali aj ty?

No, ešte som nič neopravoval, termíny sú až koncom novembra. Som však zvedavý, či sa môj pohľad za tých päť rokov zmenil. Uvidíme, či mi niekedy napadne niečo v zmysle: „To snáď nemyslíš vážne?!“ Ja som bol vždy arogantný hajzlík.

Končiaci doktorand môže mať aj dvadsaťsedem rokov. Z čoho vlastne doktorandi žijú?

Každý doktorand dostáva štipendium, na ktoré má automaticky nárok. Navyše dostáva odmeny, ak vedie bakalárske či dizertačné práce, jednotlivé kurzy, alebo v nich pomáha. Veľa doktorandov má ešte rozbehnuté vlastné projekty, prípadne niekde pracujú. No ak by som chcel skutočne zarobiť, idem na ekonómku.

Medialón: Ondrej Schütz pochádza z Košíc, kde absolvoval matematické gymnázium. Na Masarykovej univerzite vyštudoval politológiu a medzinárodné vzťahy, momentálne je doktorandom na katedre politológie. Vo svojich prácach sa venuje komunitarizmu a jeho vzťahu k liberalizmu ľudských práv a konsociačnej demokracii.

blog comments powered by Disqus