Na nové pobočce fakulty bude studovat i krněnský primátor | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Na nové pobočce fakulty bude studovat i krněnský primátor

Do rubriky Ostatní napsala Tereza Cajthamlová (Neděle,  6. listopad 2011)

Naše fakulta v lednu otevře detašované pracoviště v obci Přísnotice, ležící v bývalém okrese Krno-venkov. Akreditaci na nové obory a kurzy tady získaly celkem tři katedry. Vzdělávat by se tu měli hlavně politici a úředníci z krněnského magistrátu, kteří jsou často vystaveni tlaku veřejnosti a zatím si s ním neumí poradit.

Katedra psychologie bude studentům nabízet kurzy zaměřené na asertivitu a zvládání stresových předvolebních situací. Krněnští specialisti na mediální studia budou v Přísnoticích přednášet o komunikačních postupech při rozhovorech s médii a politologové chtějí s přísnotickými studenty rozebírat především předvolební strategie.

Slavnostní pásku při otevření pobočky přestřihne už 9. ledna krněnský primátor Bc. Roman Oděrka. Ten se také stane prvním studentem a záhy i absolventem nového magisterského oboru. „Přihlásil jsem se k mezioborovému studiu Aplikované asertivity v komunikaci s médii. Svou diplomovou práci na téma ‚Přehled nepohodlných redaktorů na území města Krna‘ budu obhajovat už na konci jarního semestru," popsal svou studijní strategii Oděrka, který byl u přijímacích zkoušek nejlepší ze všech uchazečů. Získání magisterského titulu je pro vedoucí představitele Krna a jejich úředníky nezbytné. „Naším cílem je, aby každý zaměstnanec magistrátu byl při nejmenším magistr. U mě je to samozřejmě také záležitost osobní prestiže. Ruku v ruce s mou politickou kariérou musí stoupat i kariéra akademická," vysvětlil Oděrka.

Studium na nové škole však nebude zadarmo. „Kromě toho, že si na nás musí adepti na tituly vyhradit až tři volné víkendy za bakalářské a čtyři za magisterské studium, bude získání diplomu předpokládat i nemalou finanční spoluúčast studentů," objasnil děkan Břetislav Pančák. Výši poplatků prozradit nechtěl. Studentům, kteří se dohadují i kvůli nepatrné částce dvanácti tisíc korun za semestr, by se však podle Pančákových slov z přísnotického školného „pořádně protočily panenky".

blog comments powered by Disqus