Tři otázky pro … Jana Michoina, kulturního referenta Okrašlovacího spolku | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Tři otázky pro … Jana Michoina, kulturního referenta Okrašlovacího spol­ku

Do rubriky Kultura napsala Michaela Dočkalová (Neděle, 27. listopad 2011)

Okrašlovací spolek působí na naší fakultě už dvanáct let. Jeho členové pomáhají chránit přírodu a přispívají ke vzdělání dětí z nejchudších částí světa. Pro veřejnost pořádají nejrůznější výstavy, festivaly, plesy nebo výpravy za architektonickými skvosty. Kulturu má ve spolku na starosti Jan Michoin.

Co je náplní Okrašlovacího spolku?

Cílem Okrašlovacího spolku je především kultivace okolí, vytváření vzájemných vazeb, podpora kultury i angažovanosti. Jsme multižánrovým seskupením, které se snaží dělat naše okolí krásnější. Výtěžek z pořádaných akcí jde na široké spektrum aktivit. Podporujeme studium indických dětí nebo po částech skupujeme bělokarpatský prales Ščúrnica, který tak zachraňujeme pro budoucí generace.

Kdo se může do vašich aktivit zapojit?

Přidat se k nám může každý. V našich řadách jsou studenti i absolventi. Protože je naše činnost úzce spjata s katedrou environmentálních studií, pochází většina řadových členů právě odtud. To však neznamená, že bychom nechtěli v našem kruhu přivítat i jiné zájemce. Jsme rádi za všechny podnětné názory z oblasti ochrany přírody, kultury a umění.

Jaké akce plánujete do budoucna?

Na 7. prosince chystáme vernisáž výtvarných prací Zbyňka Hraby. Výstava nese název Putování s linorytem a uskuteční se ve třetím patře naší fakulty. Na konec plesové sezóny se již tradičně bude konat velká elegantní taškařice – benefiční ples Okrašlovacího spolku. Mezi další úspěšné akce patří festival trapnosti nebo bytové semináře. Kromě toho pravidelně vypomáháme v sadě na hradě Veveří. Na jaro plánujeme výlet do památné aleje ve Vavřinci, kde vzdáme hold všemocné přírodě.

Více se o Okrašlovacím spolku dozvíte na stránkách http://okr-spolek.webnode.cz/

blog comments powered by Disqus