Fakulta v mlze... tedy kouřovém dýmu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Fakulta v mlze… tedy kouřovém dýmu

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Kristýna Hašková (Pondělí, 17. listopad 2008)

Kuřáci se scházejí před fakultou mezi jednotlivými hodinami. Cigaretovým kouřem pak musí procházet všichni nejen při vstupu do budovy, ale často v prostorách recepce, kouř se dostává i do kanceláří v prvním patře. Fakulta zatím tuto nepříjemnost řešila jen slovním upozorněním jednotlivých kuřáků.

Podle správce budovy Jana Jebase zatím neexistuje zákon, který by celkově zakazoval kouření nebo jej povoloval pouze na určených místech. „Fakulta je nekuřácká. Její půda a naše možnosti končí u vchodových dveří,“ dodal Jebas.

Zákon o ochraně před tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami nařizuje zákaz kouření pouze pro vnější a vnitřní prostory školy. Protože chodník před fakultou patří městu, nabízí se řešení formou vyhlášky.

Její vydání však není možné. Jak vysvětlila Dimitrovka Štandlová, která pracuje jako protidrogový koordinátor Magistrátu města Brna, obec nemůže odchylně upravit záležitosti, které jsou již upraveny zákonem a právními předpisy. Odůvodnila to nálezem Ústavního soudu, který říká: vyhláškami nelze regulovat činnosti, které jsou upraveny speciálním právním předpisem. Případné rozšíření vyhláškou by bylo možné pouze tehdy, kdyby to umožňoval zákon. Tak je tomu například v případě zákazu podávání, prodeje a konzumace alkoholických nápojů. Obec je zákonem zmocněna vydat vyhlášku, která tyto činnosti omezí nebo zakáže při konání veřejně přístupné akce. Ale pouze, když existuje riziko nárůstu problémů a negativních společenských jevů způsobených jednáním fyzických osob pod vlivem alkoholu.

Ostatní mě můžou obejít

Jan Holubička odpověděl na otázku, zda ho napadlo, že kouř je i v budově, záporně. „Ale i když mě to teď napadá, tak je mi to jedno. Už jsem dost omezený tím, že nemůžu kouřit na zastávkách. Myslím si, že mě venku můžou ostatní obejít,“ vysvětlil Holubička. Další oslovení studenti-kuřáci stejně jako on kouř v budově necítí, nikdy proto o kouření před fakultou v tomto ohledu nepřemýšleli.

„Vždycky se jich před fakultou sejde moc a nedá se tam vydržet. Buď musíme jít na druhou stranu, nebo až před lékařskou,“ uvedl jeden ze studentů-nekuřáků Petr Miroš s tím, že mu kuřáci vadí hodně. Další studentka Eva Petrová se zamyslela: „Nezapálila bych si třeba na zastávce. Ale tohle je místo, kde se kouří. Kdyby tady byla cedule jako na právech, asi tu kouřit nebudu.“

Existuje řešení?

Podle tajemníka naší fakulty Vojtěcha Mošťka nejsou cedule s žádostmi o nekouření před fakultou proto, že nepatří ke kultuře fakulty umisťovat přikázání nebo žádosti na stěny. Sám Moštěk hovořil s kuřáky osobně několikrát. „Ale jak víte podle reklamy, každé sdělení musí být zopakováno nejméně sedmkrát, aby ho dotyčný začal vnímat,“ upozornil Moštěk.

Možnost písemných doporučení však Moštěk neodmítl. Podle něj se dají umístit na přenosné tabule před boční dveře. „Správa budov napíše pár řádků, které budou kuřáky informovat o tom, že kouřením obtěžují okolí, s žádostí, aby šli kousek dál,“ upřesnil Moštěk.

Protidrogová koordinátorka Štandlová doporučila specifickou primární prevenci. Ta si klade za cíl odradit od prvního užití návykové látky, nebo alespoň co nejdéle odložit první kontakt s ní. Specifickým cílem je předcházet zvyšování užívání mezi rizikovou populací.

Před třemi lety se vedení fakulty snažilo vyjít kuřákům vstříc diskusemi o vyhrazení místnosti, ale z technických důvodů to nebylo možné. „Nechtěl jsem také, aby fakulta takovým způsobem podporovala kuřáky,“ upozornil Moštěk. „Naši studenti jsou mladí lidé a pořád jsou na rozcestí. Případné odvykání je pro ně snazší než v době, kdy už budou mít nějaký nález,“ dodal.

blog comments powered by Disqus