Studujeme dostatečně sociálně? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Studujeme dostatečně sociálně?

Do rubriky Téma čísla napsal Jan Perla (Neděle, 16. listopad 2008)

Naše fakulta má ve svém názvu přídavné jméno sociální. Tudíž by měla být o společenských studiích, a ty by také společensky a společně měly probíhat. Od našich studentů a zvláště pak těch, kteří se zúčastnili zahraničních stáží a výměn, však slyšíme, že v porovnání se zahraničím je studium na naší fakultě až příliš individualistické. Je tomu opravdu tak? To jsme se pokusili zjistit v tématu čísla.

Podle zkušeností studentů je v zahraničí běžné, že je některý předmět zakončen společnou prací studentů. Žádný test nebo samostatný referát. Hodnoceni jste za to, jak dokážete na problému spolupracovat s ostatními. I pro některé obory naší fakulty se tato možnost vyloženě nabízí. Ale jak je využívána?

Dočkáte se na FSS zápočtu za společnou práci?

Na většině kateder je společná práce součástí mnoha béčkových předmětů. Během semestru společně s kolegy vytvoříte prezentaci či napíšete referát, ale i tak vás na závěr ještě čeká zkoušení či písemný test. Například na psychologii si společný projekt užijete i v povinné metodologii. Přesto to nestačí k získání kreditů. Vedoucí Katedry psychologie Zbyněk Vybíral k tomu říká: „Samozřejmě záleží na každém vyučujícím, jak si nastaví zakončení předmětu. Při společné práci ale nastává problém s určením, kolik kdo vynaložil úsilí. Přesto je toto téma inspirativní a na poradě katedry už jsme o tom diskutovali. Zatím bez závěrů.“

Argument o nemožnosti určit, zda se někteří studenti pouze takzvaně nevezou na práci jiných, uslyšíte i od dalších vedoucích kateder. Nikomu se nechce řešit případné spory o to, jestli se opravdu všichni studenti zasloužili o svoji práci stejně. A ruku na srdce, milí studenti, opravdu jste vždy na všech svých společných projektech pracovali každý stejným dílem? Důvěra ze strany našich pedagogů v tomto pokulhává a s narůstajícím počtem studentů se těžko zlepší. Přesto existuje i několik čestných výjimek.

Například na Katedře mediálních studií a žurnalistiky existuje několik béčkových kurzů zakončených praktickou prací. Pokud ji chcete udělat ve skupině, vyučující vám to schválí. Jako příklad může sloužit Úvod do rozhlasové žurnalistiky, kde studenti stříhají vlastní krátký rozhlasový pořad. Vedoucí katedry Rudolf Burgr však říká: „Studentům chybí týmový duch. Předmětů zakončených nějakým společným projektem jsme měli více, ty projekty však nebyly dotažené do konce. Například jakýsi pokus o ekologický STISK. Měl jsem ze studentů pocit, že v zakončení bez testu vidí možnost jak snáze získat kredity. Když jsme pak chtěli po získání zápočtu projekt dotáhnout, aby mohl v praxi fungovat, už o to neměli zájem.“

Někde se společné práce hodí, někde ne

Na Katedře environmentálních studií však jdou v myšlenkách ještě dál, než o čem mluví zkušenosti výměnných studentů. „Uvažujeme o jakémsi badatelském projektu studentů, jakési malé skupinové diplomce jako blokovém předmětu,“ přiblížil vedoucí Zbyněk Ulčák. Dodal ale, že by tento nápad nejspíš narazil na možnosti hodnocení jednotlivých studentů za takovou kolektivní práci. „Přitom právě na našem oboru by se to hodilo,“ uzavřel Ulčák.

Kolektivní práce studentů využívá ve svém předmětu Komunální politika i vedoucí Katedry politologie Stanislav Balík. Jde však opět pouze o prezentace v rámci kurzu, které jsou sice součástí hodnocení, nikoliv však jediným kritériem. „Zakládat celkové hodnocení studenta na společné práci zavání určitým kolektivismem. Přitom právě náš obor je koncipován hodně na individuální bázi,“ vysvětlil Balík. Samozřejmě zmínil i otázku spravedlivosti hodnocení studenta za společnou věc, u níž není jisté, kolik na ní odvedl práce.

Příliš mnoho kurzů zakončovaných společně tak na naší fakultě nenajdeme. Jde spíše o specifické výjimky pouze na některých oborech. Většinou jsou to béčkové předměty s praktickou výukou a menším počtem studentů. Vedoucí kateder sami nevidí důvod počet těchto předmětů navyšovat a navíc nechtějí zasahovat do pravomocí jednotlivých vyučujících, kteří sami určují typ zakončení svého kurzu. Pokud chcete studovat sociálně, vyjeďte do zahraničí.

blog comments powered by Disqus