Studenty sociální práce trápí nedostatečné kapacity předmětů | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Studenty sociální práce trápí nedostatečné kapacity předmětů

Do rubriky Minitéma napsala Alžběta Mrázová (Středa, 14. březen 2012)

Obor sociální politika a sociální práce změnil svou koncepci. Vznikly nové obory a katedra přijala více studentů. Ovšem potýká se i s problémy, které tyto změny přinesly. Studentů je tolik, že se nevejdou do povinných předmětů. Musí tak čekat na zápis další rok. Třiadvacetiletá studentka magisterského oboru sociální práce si kvůli tomu musí prodlužovat studium o semestr.

„Nevešla jsem se do povinného předmětu v prvním semestru a výjimku jsem nedostala. Pak jsem se rozhodla podat si přihlášku na Erasmus a protože odjíždím již v září, nemám opět šanci povinný předmět splnit. Tím pádem si musím školu o semestr prodloužit,“ vysvětlila Alžběta Wurmová. „Přitom kdybych měla všechna áčka splněna hned ze začátku, bylo by možné školu bez problémů dodělat bez prodlužování,“ shrnula.

Vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce Jiří Winkler si problém s nedostatečnou kapacitou předmětů uvědomuje. „Studentů je mnoho a kapacity tříd a učitelů jsou omezené. Výjimky se ale snažíme nedávat jen studentům mimo mateřské obory. Pokud ji nedostal i student mateřského oboru a přineslo mu to velké nepříjemnosti, měl přijít řešit problém individuálně za vyučujícím nebo za mnou. Myslím, že studenti a vyučující jsou partneři a pokud o problému nebudeme vědět, nemůžeme ho ani řešit,“ uvedl.

Za vedoucím katedry Alžběta Wurmová opravdu nešla. „Na přednášce nám bylo jasně řečeno, že je nás moc a ať si to odhlásíme. Výjimky prý dostávat nebudeme. Tak jsem to brala jako konečné slovo,“ nastínila situaci Wurmová. „Řekla jsem si, že se hold zapíšu později. Jenže to jsem ještě vůbec neuvažovala o Erasmu. I když se zdá, že si studenti mohou bez problému předměty zapisovat i za rok, na magisterské studium je tak málo času, že je lepší mít všechno hotové co nejdřív. Vůbec totiž nevíte, co se může stát,“ dodala.

Právě možnost zápisu předmětu až ve třetím semestru byl argument Kateřiny Kubalčíkové, která vyučuje jeden z povinných předmětů. „Studentů se do kurzů hlásí opravdu moc. Nedala jsem výjimky asi jen čtyřem, u kterých jsem věděla, že jsou v prvním semestru. Tito studenti si mohou předmět zapsat i za rok,“ řekla Kubalčíková.

Možné důvody této problematické situace objasnil proděkan pro studium Roman Chytilek. „V loňském roce dostaly katedry od bývalé proděkanky doporučení, aby povinné předměty přesunuly ve studijních osnovách co nejblíže začátku studia. To udělala i katedra sociální politiky a sociální práce. Jeden předmět přesunula ve svém studijním plánu ze čtvrtého semestru na druhý. V letošním roce si ho tak pokoušeli zapsat jak studenti čtvrtého semestru, tak druhého. Vznikl v něm přetlak a katedra i přes veškerou snahu nebyla schopná vyhovět v tomto semestru všem studentům," uvedl.

Neudělení výjimek se ovšem týká více než jednoho kurzu. Členové vedení katedry by rádi nedostatečnou kapacitu povinných předmětů řešili. Nebrání se diskuzi se studenty na toto téma. Vše se také odvíjí od výše rozpočtu přiděleného fakultou pro rok 2012. Ta určí, kolik katedra přijme studentů v příštím akademickém roce.

blog comments powered by Disqus