Pomalé urychlit, rychlým ulevit, vzkazuje univerzita přes nový studijní řád | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Pomalé urychlit, rychlým ulevit, vzkazuje univerzita přes nový studijní řád

Do rubriky Univerzita napsala Nicol Staňková (Čtvrtek, 15. březen 2012)

Akademický senát přijal začátkem února nový studijní a zkušební řád. Jeho součástí jsou dvě změny v podmínkách pro zápis do dalších semestrů. První z nich přidává ke stávajícím kritériím jedno zcela nové a platí už nyní. Zvýhodňuje studenty, kteří jsou od začátku studia aktivní a získali velký počet kreditů. Na jaře roku 2013 vejde v platnost druhá z nich, jež navyšuje minimální potřebný počet kreditů za právě uplynulý semestr.

Do nadcházejícího semestru se doposud mohl zapsat jen ten, kdo získal v předchozím alespoň patnáct kreditů či čtyřicet pět v součtu ze dvou posledních semestrů. Odteď postoupí do dalšího semestru i každý, komu se podařilo získat alespoň takové množství kreditů, které odpovídá třicetinásobku počtu dosud absolvovaných semestrů. „Věřím, že tuto novou možnost studenti ocení, a to i proto, že ji prosadila právě studentská komora senátu,“ poznamenal proděkan pro studium Roman Chytilek.

Splnění podmínky není časově omezeno a umožňuje předstudovat si kredity dopředu. Pokud ve třech po sobě jdoucích semestrech získá student v součtu alespoň sto dvacet kreditů, nemusí ve čtvrtém získat kredity žádné, a přesto bude zapsán do pátého semestru. „Může to být výhodné především pro ty, kteří se chystají na zahraniční výjezd, jenž není spojen se studiem. Mají nyní více variant, jak si svou dobu na škole uspořádat podle sebe, aniž by ji bylo nutné přerušit, či dokonce ukončit,“ vysvětlil Chytilek.

Změnu v oblasti kreditových kritérií zaznamenají studující také při zápisu do jarního semestru roku 2013. Právě v tomto období vejde v platnost část studijního řádu upravující výše zmíněný potřebný počet kreditů za uplynulý semestr z patnácti na dvacet. „Já osobně zvednutí této hranice nevidím jako problém, kvůli kterému by se studium mělo stát obtížnějším,“ uvedla studentka prvního ročníku mezinárodních vztahů a evropských studií Jana Jurová. „Obzvláště na naší fakultě, kde mají předměty celkem vysoké kreditové ohodnocení,“ dodala.

Rektorát se tímto krokem snaží naučit studenty svá vysokoškolská léta zbytečně neprodlužovat. Postupuje tak v souladu s dlouhodobou tendencí ministerstva školství zkrátit o rok dobu bezplatného studia u bakalářských programů. Studovat čtyři roky by potom znamenalo větší finanční zátěž jak pro studenta, tak pro univerzitu, která už na přetahující vysokoškoláky nedostává příspěvky z ministerstva.

blog comments powered by Disqus