Boj za nulový pronájem místností skončil kompromisem | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Boj za nulový pronájem místností skončil kompromisem

Do rubriky Kauza napsala Marta Ošmerová (Pondělí, 19. březen 2012)

Studenti pořádající akce v budově naší fakulty musí od předminulého roku za použití místnosti platit. Pro studentské spolky jsou pronájmy finančně náročné a nesouhlasí s nimi ani studentští senátoři. Od loňského jara jednali s vedením fakulty o jejich zrušení. Problematická jednání na začátku semestru přinesla výsledek přijatelný pro senátory, i pro vedení.

Podle webu Servismag.cz naše fakulta v minulém akademickém roce získala za pronájmy necelých padesát tisíc korun. Celkový rozpočet fakulty se přitom pohybuje kolem dvou set milionů korun a přínos z pronájmů v něm tvoří pouze zanedbatelnou součást. Pro studenta, který nedostane stipendium na svou plánovanou činnost, ale platba několika tisíc za pronájem školní místnosti zanedbatelná není. Zástupci studentské komory akademického senátu proto zpracovali návrh, ve kterém požadovali, aby studenti za pronájem platit nemuseli. Pořadatel akce by pouze musel získat garanci od libovolného člena některé z kateder a podepsat smlouvu o odpovědnosti. Za těchto podmínek by mu fakulta měla pronájem místnosti prominout. Za použití audiovizuální techniky by ale pořadatel stále platit musel. Pokud by nastal problém, například poškození vybavení, organizátor akce by musel pronájem uhradit zpětně.

Vedení souhlasilo, ke změnám však nedošlo

Návrh studentské komory vedení podpořilo. Na podzimním zasedání senátu děkan Břetislav Dančák sdělil, že návrh považuje za rozumný a předpokládá pozitivní vývoj situace. Na podzim však zavedení tohoto návrhu nebylo prioritou a jednání skončilo dohodou o realizaci změn nejpozději v lednu tohoto roku.

K žádným změnám nicméně nedošlo a na únorovém zasedání děkan uvedl, že dohoda už není aktuální. Podle Dančáka není možné poplatek za pronájem zcela odstranit, protože následně by fakulta musela hradit náklady spojené s užíváním místností z centralizovaných zdrojů, což je nespravedlivé vůči fakultním pracovištím. Pokud by však studentská aktivita byla součástí výuky, pronájem by studentům fakulta neúčtovala. Spolky pro svou činnost nadále mohou využívat stipendijní programy, ale nutně se musí na nákladech částečně podílet.

Studentskému senátorovi Janu Martinkovi se Dančákův postup nelíbil. „Považuji opuštění dohody za nevhodné, protože mezitím nedošlo ke změně situace, která by vyžadovala i změnu rozhodnutí. Zároveň nepovažuji za dobrou komunikační strategii děkanátu vůči studentské komoře, že nás neinformoval o tak zásadní změně,“ uvedl Martinek. Děkan se ke svému jednání nevyjádřil.

Senát nakonec dospěl ke kompromisu

V posledních několika týdnech studentská komora znovu jednala s vedením fakulty a společně dospěli ke kompromisu. Jan Martinek na webu Servismag.cz oznámil, že nová směrnice děkana bude obsahovat následující podmínky. Pokud student získá garanci kteréhokoliv člena některé z kateder a souhlas vedoucího příslušné katedry, nemusí už podepisovat smlouvu o odpovědnosti. Zároveň neplatí ani za pronájem, ani za použitou audiovizuální techniku. Odpovědnost za případné poškození přechází na příslušnou katedru. V případě, že student garanci nezíská, za nájem a techniku zaplatí o polovinu menší částku než dosud. Garanci by měly získat všechny odborné a kulturní akce, které se týkají studia a akademické komunity. Výhody u garantovaných akcí jsou tak nakonec větší, než studentští senátoři požadovali. Částečnou kompenzaci nynější dohodou vedení poskytlo i studentům, kteří garanci nezískají.

Studenti naší fakulty však nejsou jediní, kdo musí platit za aktivity pořádané v prostorách své školy. Poplatky platí například i studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Situace ve financování vysokých škol je natolik tristní, že se nedivím, že různé fakulty přistupují k nepopulárním krokům. Studentské spolky podporujeme, ale nic není zadarmo. V učebnách se svítí, topí, vybavení se opotřebovává, je třeba uklízet i platit ostrahu,“ uvedla tajemnice tamější fakulty Jiřina Menšíková důvody univerzit k zavádění poplatků za pronájmy i pro vlastní studenty.

blog comments powered by Disqus