Chovejte se jako doma, prosím... | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Chovejte se jako doma, prosím…

Do rubriky Téma čísla napsala Veronika Gecová (Neděle,  8. duben 2012)

Budova fakulty se neudržuje v samochodu. Skutečnost, o které ví každý. Jen málokdo ale tuší, kdo přesně za hladkým fungováním fakulty stojí. Zaměstnanci správy budov pracují ve dne, v noci, i o víkendech. Odstraňují technické závady, přijímají poštu, napravují elektrické výpadky a zajišťují bezpečnost. Přesto si většina studentů pod pojmem správa budov nikoho konkrétního nevybaví.

Pro bezproblémový denní provoz naší fakulty je nutné, aby byli lidé ze správy budov na svých pracovištích nejméně dvě hodiny před začátkem výuky. „Je třeba si uvědomit, že než přijdou studenti ráno do školy, tak zde už od časných ranních hodin pracují skoro dvě desítky lidí na tom, aby se jim tady dobře studovalo a aby se zde cítili dobře,“ upozornil vedoucí správy budov Jan Jebas na klíčovou úlohu svého oddělení. Tato pracoviště se člení do pěti samostatných rezortů, sídlících v přízemí či prvním patře.

Recepce pro přicházející představuje vůbec první kontakt s fakultou. „Z mého pohledu se jedná o důležitou činnost, protože návštěvy jdou nejdříve k nám a my je tady buď nasměrujeme správnou cestou, nebo jim podáme patřičné informace,“ uvedla recepční Hana Bezděková. Dalším úkolem recepčních je otevírání zadního vchodu, zásobování, úklid před budovou, spravování nástěnek a parkoviště anebo zajištění pomoci při zaseknutí výtahu. Činnosti zodpovědného rázu zajišťují i vrátní. Starají se o veškerý výdej a příjem klíčů a díky kamerám střeží fakultní parkoviště.

Tato zdánlivě oddělená pracoviště mají mnoho společného. „Nejdůležitější činností je závěrečná obchůzka budovy, kontrola všech místností, oken a dveří,“ vylíčil vrátný Štěpán Strážnický. Další společnou úlohou, o kterou se vrátnice s recepcí dělí o jinak klidných nedělích, je cvičný požární poplach. „Díky této pravidelné činnosti jsme nedávno objevili nefunkční plamenný hlásič v atriu,“ poukázal na nepostradatelnost cvičných poplachů Jebas.

Technici musí mít neustále oči na stopkách

Zatímco o večerní obchůzky budovy se dělí několik vrátných a recepčních, obsluhu celého elektrického systému fakulty zajišťuje jediný muž. „Volají mi lidé z celé budovy. Nejčastěji administrativa či knihovna. A jako první samozřejmě naše paní uklízečky, protože ty na daný problém většinou narazí nejdříve,“ uvedl elektrikář Pavel Bartoněk. Přestože naše fakulta patří mezi menší budovy Masarykovy univerzity, je podle Jebase budovou veřejnou a skvěle technicky vybavenou. Proto je primárním zájmem pracovníků správy budov udržovat vysoký standard fakulty. „Je nutné mít oči na stopkách a dívat se kolem sebe, jinak by mohl problém zůstat nepovšimnut i několik dní,“ dodal Bartoněk.

Technické oddělení se na rozdíl od výše jmenovaných nestará o budovu, ale spíše o všechny její obyvatele od studentů přes učitele až po neakademický personál. Pod kompetenci jeho členů spadá poštovní agenda celé fakulty, správa kopírovacího centra, agenda odpadů spolu s obsluhou nákladních výtahů Krmítka či zpracovávání objednávek. „Nejvýznamnější náplní naší práce je dle mého roční inventura majetku a příprava místností na akce fakulty,“ řekl technik Pavel Neuman.

Ani vedoucí oddělení neprosedí den v kanceláři

Zřejmě nejviditelnější práci ze všech zaměstnanců správy budov odvádí šestice uklízeček. Dělí se o úklid všech pater a zajišťují tak ostatním samozřejmě přijímaný luxus v podobě uklizených učeben, čistoskvoucích podlah a vycíděných toalet. „I na naší fakultě existují dvě sorty lidí. Jedna by byla schopná pomoci i s vysypáváním košů, zato té druhé nedělá problém přímo před nás vylít kolu jen proto, abychom to vzápětí musely sprovodit ze světa,“ postěžovala si uklízečka Renata Šimonová na skutečnost, že někteří studenti jejich práci umí znepříjemnit.

Stereotypní představy o workoholicích v řídicích pozicích zavalených stohy papírů za čtyřmi stěnami své kanceláře vedoucí správy budov Jebas nepotvrzuje. „Na většinu technologií lze dohlížet přes počítač, ale rád procházím budovu a každodenně navštěvuji některé provozy areálu,“ popsal svou práci Jebas. Alespoň malá dávka workoholismu ale vedoucímu správy fakulty chybět nesmí. „Vzácně dochází i k nočním výjezdům. Protože mě práce baví, nepředstavují pro mě takové situace výraznou zátěž. Byl bych však rád, kdyby se studenti k zařízení a majetku fakulty chovali alespoň stejně jako doposud nebo o trošičku lépe, třeba jako k věcem doma,“ řekl Jebas.

blog comments powered by Disqus