Když sociologie potká informatiku. Na fakultě přibyl nový obor | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Když sociologie potká informatiku. Na fakultě přibyl nový obor

Do rubriky Univerzita napsala Nicol Staňková (Pátek, 27. duben 2012)

Fakulta informatiky ve spolupráci s naší fakultou otevřela od podzimního semestru nový obor sociální informatika. Jeho cílem je vychovávat odborníky ovládající základy informatických disciplín a sociologie. Ačkoliv je akreditovaný pod Fakultou informatiky, na výuce se podílí obě fakulty. Povinné sociologické předměty jsou navíc z větší části shodné s těmi, které musí absolvovat řadoví studenti sociologie. Sociální informatici tak již druhým semestrem navštěvují některé předměty spolu se sociology.

Do prvního ročníku nového oboru nastoupilo přes třicet lidí. „Místo styku informatiky a sociálních věd je zatím neprobádané území, nabízí proto prostor pro fantazii a kreativitu studentů,“ uvedl výhody studia garant oboru Ivan Kopeček. „Západní univerzity se této problematice začaly věnovat už před několika lety. Dá se tedy očekávat, že specialisté orientující se na tuto oblast budou v brzké budoucnosti potřeba i na českém trhu práce,“ pokračoval Kopeček.

Absolventi se mohou uplatnit v softwarových firmách zabývajících se vývojem webových aplikací, v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných ústavech nebo ve státní správě. Zajímavá je i možnost modelování vývoje společnosti a vztahů v ní či využití informačních a komunikačních technologií při výzkumu trhu a veřejného mínění. „Úvahy o navazujícím magisterském studiu tu samozřejmě jsou, nejprve ale nezbývá než doladit již běžící bakalářský program,“ přiznal garant oboru. „Ze stávající nabídky mohou vystudovaní sociální informatici volit některý z informatických oborů či samotnou sociologii,“ doplnil.

V sociologii je velká konkurence, o informatice to neplatí

Přestože nový obor úspěšně odstartoval, prostor pro zlepšení se najde. „Vytkla bych především nedostatky v komunikaci mezi fakultami. Na začátku obou semestrů jsme jako studenti Fakulty informatiky měli problém se zápisem některých sociologických předmětů,“ postěžovala si studentka sociální informatiky Lenka Svobodová. „Objevily se také drobné chyby v seznamu povinných předmětů a v doporučeném studijním plánu. Kvůli špatně uvedeným prerekvizitám nebylo možné absolvovat předměty v takovém pořadí, v jakém byly předepsány. Jsou to ale spíše drobnosti, které se v prvním ročníku daly očekávat,“ dodala studentka.

Obor může být přínosem nejen pro čerstvé maturanty, ale i jako doplněk pro stávající sociology. „Nápad této syntézy mě okamžitě zaujal. Jde o spojení dvou protipólů vědy, abstraktní sociologie a vysoce exaktní informatiky,“ prohlásil Vítězslav Lounek, student druhého ročníku sociologie. „Není to tak, že by mi sociologie jako hlavní náplň studia nestačila. Konkurence je však veliká a poptávka po pracovních pozicích převyšuje nabídku, což se o oblasti informačních technologií říct nedá,“ objasnil důvody, které ho letos přivedly k podání přihlášky ke studiu sociální informatiky.

Mezifakultní obory spojující zdánlivě nesouvisející oblasti se na naší univerzitě v posledních letech objevují stále častěji. Patří k nim například obor český jazyk se specializací počítačová lingvistika, který se otevřel o rok dříve než sociální informatika. Vede jej Filozofická fakulta a část výuky probíhá opět na Fakultě informatiky. Jeho cílem je především skloubení hlubokých znalostí gramatiky a základů počítačového zpracování přirozeného jazyka.

blog comments powered by Disqus