Nové vědecké projekty slouží i k zlepšení výuky na fakultě | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Nové vědecké projekty slouží i k zlepšení výuky na fakultě

Do rubriky Minitéma napsala Jolana Rumanová (Neděle,  8. duben 2012)

Nové vědecké projekty zahájili výzkumníci na všech třech výzkumných pracovištích naší fakulty od začátku letošního roku. Tématy začínajících vědeckých studií jsou bezpečnostní politika v Evropě, rizikovost internetu pro děti a mladistvé nebo metody zlepšování analytických schopností studentů. Na celkem dvanáct nových projektů vědci získali granty od Grantové agentury České republiky, Evropské unie, ministerstva školství nebo přímo od Masarykovy univerzity.

Mezinárodní politologický ústav se v tomto roce věnuje devatenácti projektům. Pět z nich výzkumníci zahájili v lednu tohoto roku. Jedním z nových výzkumů je i projekt Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě věnující se problematice vládnutí a bezpečnosti na tomto kontinentě. Vědci zkoumají nejen bezpečnostní politiky evropských států, ale i Evropu v globálním měřítku. Projekt tak propojuje obory mezinárodní vztahy a evropská studia. Dalším nově otevřeným projektem tohoto ústavu je Inovace výuky předmětů politických systémů jižní Evropy. Díky němu se studenti politologie dočkají nového kurzu Politické systémy zemí jižní Evropy nebo zkvalitnění výuky předmětu Španělský politický systém.

Dalším výzkumným pracovištěm působícím na naší fakultě je Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Jeho pracovníci získali v tomto roce granty na čtyři projekty. Od ledna zahájili mimo jiné projekt Vnímání online rizik dětmi a dospívajícími, který se zabývá souvislostmi mezi vývojem dětí ve věku od desíti do sedmnácti let a riziky při užívání internetu. „Budeme se zaměřovat na sexuální obsahy, nebezpečné online komunity, problematiku kyberšikany a podobná rizika,“ upřesnila Anna Ševčíková, odborná pracovnice institutu a specialistka na dané téma. Projekt navazuje na úzkou spolupráci s mezinárodním projektem EU Kids Online II. Získané výsledky se tak zařadí do evropské databáze a budou dále využívány.

Ústav populačních studií letos otevřel tři nové projekty. Jedním z nich, nazvaným Prohlubování konceptuálních a metodologických kompetencí ve výzkumné praxi studujících, se vědci snaží podporovat studenty ve výzkumných aktivitách. Očekávají díky projektu zlepšení analytických, prezentačních a metodologických schopností studentů jako svých budoucích spolupracovníků. Konkrétně se studující zapojí do výzkumných projektů genderových studií a sociální antropologie. Také budou moci navštěvovat intenzivní semináře zaměřené na argumentaci a prezentovat svou práci na vědeckých konferencích či v odborných periodikách.

blog comments powered by Disqus