Na Univerzitním fóru představila své plány iniciativa Za svobodné vysoké školy | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Na Univerzitním fóru představila své plány iniciativa Za svobodné vysoké školy

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Marta Ošmerová (Čtvrtek, 29. březen 2012)

Brněnská skupina studentské iniciativy Za svobodné vysoké školy uspořádala ve středu 21. března v atriu naší fakulty Univerzitní fórum. Diskuze se zúčastnilo zhruba padesát studentů a debatovalo se o krocích, které studentská iniciativa chystá. Cílem bylo i aktivní zapojení studentů do plánů iniciativy a domluva na společném postupu proti reformě vysokého školství.

Diskuzi vedl moderátor Václav Drozd s několika členy iniciativy a zapojili se i sami studenti. Na začátku obeznámili posluchače se čtyřmi požadavky, jež vyplynuly z celostátní schůzky všech městských skupin iniciativy konané 17. března v Praze.

Prvním z požadavků bylo odstoupení ministra školství Josefa Dobeše pro nekompetentnost a nezákonný postup při přípravě vysokoškolské reformy. Tento cíl se splnil již v průběhu diskuze, protože ministr v tu dobu rezignoval. Druhý požadavek míní zastavit přijímání věcných záměrů zákonů o vysokých školách v legislativě. Další na seznamu je úsilí oponovat všem reformám, které ohrožují vysoké školství. Začtvrté by chtěli zachovat financování základních, středních i vysokých škol státem, popřípadě zvýšení finančního příspěvku. „V rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj putuje do školství v Česku nejméně peněz,“ argumentoval člen iniciativy Václav Walach.

Studenti budou stávkovat s odbory

Následujícím bodem diskuze byla plánovaná stávka odborů v dubnu, kterou chce studentská iniciativa podpořit. Stávka potrvá od 16. do 21. dubna a protestovat proti vládním reformám budou nejen odbory, ale i občanské a studentské iniciativy. „Nepodporujeme odbory, ale chceme stávkovat s nimi. Možná tak ztratíme několik tisíc studentů, ale získáme desetitisíce odborářů a vytvoříme větší tlak na vládu,“ objasnil Jan Chmelíček.

Vyvrcholením protestního týdne bude demonstrace v sobotu 21. dubna v Praze. Iniciativa Za svobodné vysoké školy požaduje i stávku vysokých škol, která by měla mít obdobný průběh jako Týden neklidu. V jednání je rovněž demonstrace v Brně, která by se měla uskutečnit ve čtvrtek 19. dubna.

Zástupci studentské iniciativy dále uvedli, že nesouhlasí s tím, aby vysoké školy byly považovány za firmy. Požadují však jejich politickou a ekonomickou nezávislost na státu. Další plán iniciativy zní informovat studenty, jak funguje samospráva univerzit. Na středních školách by učitelé promítali svým žákům připravené prezentace.

Iniciativa chce zapojit další studenty

Diskuze byla ukončena výzvou ze strany moderátorů, aby se studenti aktivně zapojili do studentské iniciativy. Mohou pomoci i vytvářením textů na protestní letáky, či šířením informací o připravovaných akcích. „Organizátorům jsem dal svůj e-mail, a pokud budu mít čas, rád se do studentské iniciativy zapojím,“ uvedl účastník Jaroslav Růžička. Na závěr byli účastníci pobídnuti, aby se připojili ke krátké protestní jízdě tramvají.

Obdobné diskuze se v atriu budou konat pravidelně jednou za dva týdny.

blog comments powered by Disqus