Reprezentovat naši fakultu mě baví, říká pedel | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Reprezentovat naši fakultu mě baví, říká pedel

Do rubriky Téma čísla napsala Jolana Rumanová (Pondělí,  9. duben 2012)

Technika Pavla Neumana většina studentů od pohledu jistě zná. Možná ale tápe odkud. Jedním z pravděpodobných míst setkání je bezpochyby Krmítko, hned vedle něj má Pavel Neuman kancelář. Všichni se s ním ale setkali či setkají i při mnohem slavnostnější příležitosti. Dělá totiž fakultního pedela. Ano, to je ten pán, který při imatrikulacích a promocích drží žezlo, takzvanou insignii fakulty.

Na fakultu Neuman nastoupil před sedmi lety, po třiceti letech práce ve státní sféře. „Vše byla otázka náhod a setkání. Jak se říká, byl jsem ve správný čas na správném místě,“ vysvětluje. Za jeho nástupu se fakulta nacházela ještě na ulici Gorkého, ale krátce poté začalo velké stěhování. Právě on na něm má velkou zásluhu. Zpracovával obsazení jednotlivých kanceláří v celé nové budově. „Tato práce mi do budoucna velmi usnadnila orientaci i další působení ve zdejší krásné, i když velké budově,“ pochvaluje si.

Všechna fakultní pracoviště, včetně osobních věcí zaměstnanců, počítačové techniky a nábytku, se podařilo přestěhovat i díky Neumanovi za pouhých pár dnů. Převezení věcí ze staré budovy řídil Miloš Honzek, druhý fakultní pedel. „Pan Honzek má na zdařilém stěhování velký podíl,“ zdůrazňuje Neuman. Hlavní úspěch vidí i v tom, že se v průběhu stěhování téměř nic neztratilo.

Jako pedel Neuman začal pracovat před pěti lety. Po svém nástupu do funkce nechal ve spolupráci s děkanátem ušít nové taláry. Ty původní byly velmi těžké a zvláště při letních promocích bylo jejich celodenní nošení velmi vyčerpávající. Promoce zpravidla trvají dva dny od rána až do večera a konají se dvakrát do roka. Na podzim se pedel účastní imatrikulace nových studentů.

Pravidelný Neumanův úkol na těchto slavnostních událostech spočívá v uvedení funkcionářů fakulty, tedy děkana, přísedícího a promotora promocí, který celý obřad řídí. Poté pedel drží insignii fakulty, na kterou přísahají absolventi po složení slibu. „Z těchto okamžiků by se našlo mnoho velmi zábavných historek. Studenti jsou nervózní, zapomínají, co mají říkat a dělat. Vše se nese v úsměvném, ale zároveň slavnostním duchu,“ vypráví Neuman.

Funkci fakultního pedela zajišťují i na ostatních fakultách naší univerzity pracovníci správy budov. „Proč to tak je, to vážně nevím. Ale práce mě baví, svým způsobem je to reprezentativní funkce, při které člověk zastupuje svoji fakultu,“ uzavírá Neuman.

blog comments powered by Disqus