FSS se socializuje | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

FSS se socializuje

Do rubriky Co se děje napsal Jan Perla (Neděle, 16. listopad 2008)

Naše fakulta stále oslavuje své desetileté výročí. Další akce, která se chystá, však není svým způsobem určena pro studenty. Jde totiž o setkání studentů bývalých, tedy absolventů. V sobotu 22. listopadu se vrátí na svoji alma mater. Někteří ovšem uvidí budovu poprvé, protože studovali ještě na té staré.

Jak již řekl v minulém čísle v rozhovoru děkan Rabušic, fakulta se snaží upevnit sepětí mezi studenty a jejich alma mater, po vzoru například amerických univerzit. Jedním z cílů setkání je, aby se z něj stala tradice a za nějaký čas se opět opakovalo. Jak ale Halasu řekla proděkanka Pitrová, periodicita setkávání ještě určena nebyla. „Záleží na tom, jaký bude o setkání mezi absolventy zájem. Obeslali jsme celkem 1300 magisterských a doktorandských absolventů,“ doplnila. Kolik našich bývalých spolužáků zatím potvrdilo účast, nebylo v době uzávěrky Halasu známo.

Vstupenka na akci stojí 350 korun. Z vybraných peněz fakulta zaplatí režii setkání – občerstvení a upomínkové předměty. Součástí společné celofakultní části akce, která začne v 17 hodin, bude také vystoupení sboru Ars Brunensis Chorus. Proběhne i křest knihy Absolventi: Nepřehlédnutelní a úspěšní, rozhovory s absolventy FSS. Ta vznikla v rámci kurzu na Katedře mediálních studií a žurnalistiky a obsahuje celkem 44 rozhovorů s absolventy jednotlivých kateder. Tím veřejně nejznámějším je Ondřej Liška, absolvent politologie a současný ministr školství. Kmotrou knížky bude známá novinářka Lída Rakušanová. Pokud si chcete knížku také přečíst, nezoufejte. Po setkání bude ke koupi i pro současné studenty.

Ještě před tím, než se všichni absolventi sejdou v atriu, budou celé odpoledne probíhat setkání na jednotlivých katedrách. Přivstat si budou muset absolventi Katedry sociální politiky a sociální práce, jejich setkání začíná v aule již v 10 hodin. Naopak Ondřej Liška, pokud se zúčastní, se s dalšími absolventy Katedry politologie podívá do naší budovy až v podvečer. Jejich setkání totiž bude probíhat od 13 hodin v blízkém Besedním domě. „Většina absolventů stejně na této budově nestudovala, a tak k ní nemají žádný vztah,“ řekl vedoucí katedry Stanislav Balík.

Nejméně času spolu stráví bývalí studenti Katedry environmentálních studií. Jejich setkání již totiž proběhlo v Pouzdřanech, kam katedra pravidelně vysílá například i své nové studenty magisterského oboru. Na katedře tak v sobotu proběhne jen krátké neformální setkání spojené s prohlídkou výstavy kreseb Jiřího Sádla. Ostatně všichni vedoucí kateder zdůrazňují, že chtějí, aby setkání proběhlo neformálně a hlavní částí byla debata absolventů s členy kateder. Chtějí vědět, jak přínosné bylo studium pro jejich absolventy a zda by ho nyní zpětně rádi nějak upravili. To může být pak přínosné i pro současné studenty. Impulsy vzešlými od absolventů chtějí katedry případně upravit výuku tak, aby byla použitelnější v následné práci v oboru.

Všechny katedry zároveň chtějí svým absolventům představit, kam se za deset let posunuly, jaký byl jejich vývoj a jaké jsou jejich současné cíle a plány. Nejaktivnější je Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Absolventi si budou moci vyzkoušet, na čem a jak se nyní studenti učí a podívat se na jejich práce. Uvažuje se o promítání studentských filmů vzniklých na katedře, propagovat se bude také nové studentské Rádio R. Katedra psychologie zase představí výzkumné pracoviště, které na katedře funguje od roku 2005 a mnoho z absolventů jej tedy během svého studia nezažilo. Na téže katedře mají ještě o něco větší motivaci zjišťovat, jak je to s uplatněním absolventů v praxi. Psychologie se totiž dá studovat i na Filozofické fakultě a právě porovnání s jejími absolventy je pro katedru důležité.

Všechny katedry iniciativu fakulty uspořádat setkání uvítaly. Na žádné se totiž zatím podobná setkání nekonala. A nynější akce vyvolala i další nápady. Na Katedře sociální politiky a sociální práce se rozhodli založit Sdružení absolventů a přátel oboru sociální politiky a sociální práce, které by umožnilo další kontakt katedry s absolventy. Nakolik bude nejen tato iniciativa, ale i celé setkání úspěšné, se dozvíme koncem listopadu, a Halas vám samozřejmě o tom, jak setkání proběhlo, přinese zprávu.

blog comments powered by Disqus