O stipendiích rozhodují sami studenti. Spokojení ale pořád nejsou | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

O stipendiích rozhodují sami studenti. Spokojení ale pořád nejsou

Do rubriky Téma čísla napsala Tereza Cajthamlová (Neděle, 29. duben 2012)

Zdálo by se, že jakmile nechá vedení fakulty rozdělování stipendií pro spolky přímo v rukou studentů, nikdo už si nebude stěžovat. Nová podoba stipendia však vyvolala mezi studenty bouřlivé diskuse. Ačkoliv tvůrci stipendijního modelu přišli s průhledným a efektivním systémem, malý rozpočet potřeby spolků nepokryje ani z poloviny. Nedostatek peněz a počáteční potíže s administrativou patřily mezi hlavní výtky letošních žadatelů.

Silvester Buček, student politologie a mediálních studií a žurnalistiky, člen skupiny MU Game Studies

Na komplexní hodnocení je ještě brzy. Stav stipendijního účtu je tento rok extrémně nízký. Trend se mi ale zdá dobrý, zveřejňování žádostí a transparentnost vítám. Nový systém umožňuje spolkům, aby si podle něj mohly lépe přizpůsobit požadavky. Díky tomu jsou pak žádosti kvalitnější. Navíc získává o aktivních studentech přehled i třetí strana.

Klára Bažantová, předsedkyně spolku Be International

Aktuální podoba stipendijního programu je výsledkem intenzivního vyjednávání Studentské komory Akademického senátu na naší fakultě a je hlavně důkazem toho, že volení zástupci jsou schopni artikulovat zájmy studentů a měnit zaběhnuté věci. Jsem si jistá, že pokud se objeví ve stipendijním řádu chyby, studentští senátoři se zasadí o to, aby byly v dalším roce vymýceny. Velkým krokem vpřed je vytvoření komise, jejímuž fungování a metodice vyhodnocování věnují studentští senátoři velkou pozornost. Oceňuji také transparentní fungování komise.

Rozdělovaných prostředků je ale samozřejmě málo, na řadu dobrých projektů se nedostane. Finanční podporu ze strany fakulty si představuji rozhodně jinak. Přála bych si, aby fakulta dokázala vytvořit více aktivní a důvěrné prostředí, na jehož základě by absolventi sdíleli pocity sounáležitosti a identifikace s fakultou a finančně by činnost aktivních studentů podporovali. Prozatím by ale stačilo, aby fakulta neházela aktivním studentům klacky pod nohy, vážila si jich a jejich aktivity a vycházela jim vstříc.

Ondrej Lunter, student politologie, hlavní koordinátor Masarykových debat a člen Studentské komory Akademického se­nátu

Vzhledem k tomu, že jsem spoluautorem nově navrženého modelu, tak jsem s ním velmi spokojený. Za nejdůležitější pozitiva systému považuji transparentnost a možnost rozdělování stipendií ve čtyřech grantových kolech, díky čemuž každý ví, kdy a o kolik má žádat. Díky vstřícnosti nového děkana Dančáka jsou stipendia a způsob jejich přidělování v rukách studentů. Studentská obec může systém stipendií navíc i připomínkovat. Nastal paradigmatický zvrat. Otázkou už není, jak podporuje fakulta spolky, ale jak může studentská samospráva efektivněji podpořit vlastní život. Problémy jsou součástí každého systému. Podstatná je otevřenost a existence mechanismů na jejich řešení.

Co se týče formy fungování stipendijní komise, měl jsem možnost zjistit, že U.S. Embassy's Cultural and NGO Grants program používá stejný mechanismus na vyhodnocování grantů. Komise složená z dvanácti lidí boduje jednotlivé projektové návrhy a rozhoduje, komu peníze přidělí a komu nikoliv.

Václav Prak, student mezinárodních vztahů, koordinátor prezentace spolků na letošním Majálesu

Podoba fakultního stipendia se mi líbí a je v zásadě i klíčem k přerozdělování peněz. Dvě stě dvacet tisíc korun na rok je ale pro schopné a aktivní spolkaře z naší fakulty málo. To ale neberu jako chybu fakulty a doufám, že se nám co nejdřív podaří vyřešit podporu aktivních studentů přímo z rozpočtu univerzity.

Tereza Skládanková, studentka evropských studií, hlavní koordinátorka projektu Demagog a předsedkyně Studentské sekce IIPS

S aktuální podobou stipendia tak, jak fungovalo tento semestr, spokojena zrovna nejsem. Problém je pro mě hlavně v tom, že změna systému úplně nekorespondovala s původně domluvenými podmínkami. Grantový systém měl být zaveden až zároveň se zrušením nájmů. Přináší totiž mnohem menší jistotu zisku stipendia a případnou možnost opravy žádosti snižuje na počet jedna (pokud člověk požádal už v prvním kole). Například pro Studentskou sekci by nezískání stipendia představovalo problém. V době uzávěrky druhého kola stipendií byly nájmy v klasické výši, Sekce by za ně tedy zaplatila zhruba patnáct tisíc korun. Kdybychom to měli všechno platit z vlastní kapsy, ztratíme chuť ještě někdy něco pro ostatní studenty udělat.

Dalším problémem v tomto semestru bylo zveřejňování pravidel na poslední chvíli. Komise tak šla proti vlastnímu ustanovení, ve kterém zaručuje zveřejnění pravidel třicet dnů před uzávěrkou. Spolkařům tak bylo znemožněno využít nástrojů, které mají pomoci efektivitě stipendií, především možnosti předběžné konzultace se členy komise. Myšlenka toho systému ale špatná není, doufám, že v příštím semestru se už všechny formální náležitosti podaří plnit.

blog comments powered by Disqus