Václav Drozd: Snažíme sa v študentoch prebudiť kritické myslenie | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Václav Drozd: Snažíme sa v študentoch prebudiť kritické myslenie

Do rubriky Univerzita napsala Terézia Šimová (Pondělí, 30. duben 2012)

Boj proti návrhu vysokoškolskej reformy pokračuje v podobe „Týdne neklidu 2“ od 16. apríla. Študent filozofie a environmentálnych štúdií Václav Drozd ako člen Iniciatívy za slobodné vysoké školy objasňuje, čo sa bude diať ďalej.

Začal sa „Týden neklidu 2“, tentokrát proti vláde Petra Nečasa. Čo ťa ako člena Iniciatívy za slobodné vysoké školy podnietilo k tomuto kroku?

Možnosti masového študentského protestu boli po „Týdnu neklidu“ vyčerpané. Ten sa však podaril nad naše očakávania a prispel k pozastaveniu legislatívnej reformy aj ku skorému odchodu Dobeša. Zákon o finančnej „pomoci“ študentom je zjavne výsledkom silného lobistického tlaku bánk a otvára im možnosti veľkých ziskov s minimálnym rizikom. Od počiatku chápeme zmeny vo vysokom školstve ako produkt jednej ideológie, z ktorej pramenia ďalšie nebezpečné reformy. Behom protestov nás podporili ďalšie občianske iniciatívy a odbory, a keďže sú naše záujmy totožné, pripojili sme sa k silnej platforme Stop vláde.

Myslíš si, že Nečasov pokus o novelu zákona o vysokých školách je prijateľnejší, než Dobešova reforma, alebo skôr mierime „z blata do kaluže“?

Kritizované vecné zámery zákonov doposiaľ neboli oficiálne stiahnuté, takže blato neopadalo, skôr len zaschlo a my už mierime do kaluže, ktorú predstavuje pripravovaná novela. Vláda sa ňou snaží v chvate presadiť zápisné, na ktoré sa viaže zmienený zákon o finančnej pomoci študentom.

Aké konkrétne dopady na študentov aj našej fakulty by mala pripravovaná reforma, keby bola schválená?

Podľa posledného návrhu by sme mali platiť zápisné do každého semestra vo výške 3000 až 3500 Kč. Nie je však jasné, kto bude poplatky vyberať a komu skutočne pôjdu na účet. Sľubovaná priama sociálna podpora sa nekoná. Jednať sa má aj o už dobre známom, a podľa mňa naskrz neprijateľnom Vecnom zámere zákona a finančnej pomoci študentom. Pokiaľ bude presadený, môžeme očakávať vznik progresívneho trhu so študentskými pôžičkami, podobného tomu v USA, ako aj rastúcu zadĺženosť mladých ľudí.

Domnievaš sa, že spoplatnenie štúdia by študentov donútilo k väčšej zodpovednosti pri jeho výbere a pri jeho plnení?

Argument motivácie zaznieva často, jeho faktická hodnota mi však zostáva skrytá. Motivácia ku štúdiu či výberu oboru je súbor mnohých faktorov, ktoré vyžadujú pomerne zložitú analýzu a ich ekonomická redukcia je zavádzajúca. Motivácia akoukoľvek finančnou penalizáciou je problematická a skôr negatívna. Princíp „pokiaľ nebudem študovať dobre, tak zaplatím viac“ skôr nahradzuje nedostatky v iných pozitívnych motivátoroch. Mali by sme budovať pozitívny, solidárny a dostupný vzdelávací systém na všetkých úrovniach.

Na aké problémy sa snažíte upozorniť programom počas „Týdne neklidu 2“?

V ďalšom týždni protestov sme sa snažili dať reformu vysokých škôl do kontextu celej vládnej politiky a poodhaliť jej ideologické pozadie. Snažíme sa v študentoch prebudiť kritické myslenie, a tým vytvoriť priestor pre formuláciu alternatív ku dnešnému upadajúcemu systému. Pokúšame sa založiť kritické hnutie brániace kolektívne záujmy, ktoré bude pôsobiť za každej vlády, pravicovej alebo ľavicovej.

Pokiaľ aktivity a protesty počas „Týdne neklidu 2“ nepomôžu zastaviť plánovanú reformu, máte v najbližšej dobe pripravené ďalšie plány?

Situácia vo vládnej koalícii je dosť neprehľadná a vratká, takže dúfame, že demonštrácia v Prahe prispeje k skorému koncu reforiem i celej vlády. Spolu s Inicitívou a školskými odbormi jednáme o možnostiach vzájomnej podpory a spoločného postupu proti škrtom v školstve. Pokiaľ sa nám reformy nepodarí zastaviť, budeme podporovať prípadný generálny štrajk a budeme pracovať na starostlivom vysvetľovaní a teoretickom uchopení ďalších radikálnejších protestných akcií. Budeme sa snažiť usporadúvať verejné diskusie o spoločenských témach, ktoré so súčasnou krízou súvisia, a tak budovať podhubie začínajúcemu kritickému hnutiu, ktoré nezanikne spolu s vládou, ale bude pôsobiť ďalej.

Stále vystupuješ ako hovorca Iniciatívy za našu univerzitu? Považuješ sa za neomarxistu?

Celý študentský protest aj Iniciatíva bol výsledkom výnimočnej zhody okolností. Zostal len názov a skupina nadšencov v jadre. Nie som žiaden oficiálny hovorca, iniciatíva aj okolnosti sa totiž neustále premieňajú. Ja sa snažím len prelomiť tvrdé apolitické ľady medzi študentmi a podnietiť ich k tomu, aby si formulovali svoje názory, argumenty a starali sa o svet okolo. Idem tak proti ľahostajnosti, ktorá je najväčším nebezpečím. Nemožno sa relevantne vyjadrovať k spoločenským a ekonomickým témam, a nebyť pritom v nejakom ohľade marxistom.

blog comments powered by Disqus