Velká žurnalistika mě nenadchla | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Velká žurnalistika mě nenadchla

Do rubriky Rubriky napsala Hana Trčková (Neděle, 16. listopad 2008)

Když Václav Štětka maturoval, chtěl se věnovat novinářskému řemeslu. Na Masarykovu univerzitu sice nastoupil jako student sociologie a historie, ale poté, co na Filozofické fakultě otevřeli nový obor žurnalistika, neváhal a ke svému dvouoborovému studiu si přidal obor třetí, o němž doufal, že ho přivede k práci v médiích. Novinářem z povolání se však nakonec nestal. Místo aby mediální obsah vytvářel, rozhodl se, že ho bude raději studovat a odborně zkoumat.

Než se ale analytikem médií stal, několika novinářskými zkušenostmi si prošel. A nechyběl mezi nimi ani časopis Halas, do kterého nastoupil hned v prvním ročníku studia žurnalistiky. V té době právě zakladatelská generace časopisu hledala nové tváře do redakce a zároveň své pokračovatele. „Už od nástupu na fakultu jsem se ohlížel po nějakých možnostech novinářského uplatnění a studentský časopis byl přirozeně první příležitostí. Když přišla nabídka na spolupráci ze strany Halasu, neváhal jsem a začal do časopisu přispívat,“ vzpomíná Štětka.

Když se pak z redakce v roce 1996 definitivně stáhli i poslední zakladatelé fakultního časopisu, bylo zapotřebí řešit, kdo převezme pomyslné žezlo šéfredaktora. Václav Štětka se této funkce na necelé dva roky ujal a společně se svými vrstevníky z prvního ročníku žurnalistiky, kteří zformovali jádro nové redakce, se snažil budovat Halas jako respektované informační médium. „Halas jsme přebírali jako občasník o deseti-dvanácti stránkách, s poměrně volnou obsahovou i žánrovou strukturou. My jsme se mu snažili dát pevnější identitu, posílit zejména zpravodajskou složku, zvýšit periodicitu a také náklad,“ popisuje současný odborný asistent Katedry mediálních studií a žurnalistiky. Jak sám dodává, jeho vrstevníci se do projektu zapojili s nadšením a se snahou novinářsky se projevit. „Bavilo nás psát, a tím i do určité míry ovlivňovat dění na fakultě, které jsme byli součástí. Myslím, že se nám dařilo udržovat a posilovat zájem o fakultní dění také u ostatních studentů, i když to jistě nebyla jenom naše zásluha – v té době se studenti zajímali o univerzitní politiku mnohem spontánněji než dnes. Cením si také toho, že jsme dokázali vstoupit do rovnocenného dialogu s představiteli akademické obce, kteří se nás naučili brát jako reprezentanty studentské veřejnosti,“ podotýká Štětka.

Součástí zpravodajské mise Halasu bylo v té době i pokrývání velkých „kauz“, jako například výstavba knihovny na FF, rozdělení Filozofické fakulty a vznik Fakulty sociálních studií, nebo zavádění kreditového systému. „Z toho měla spousta lidí obavy, nejen studenti, ale i akademičtí pracovníci. Snad i díky tomu, že jsme se této problematice na stránkách Halasu systematicky věnovali a podrobně vysvětlovali, o co jde, se podařilo kreditový systém na FSS zavést bez relativně větších problémů,“ vzpomíná Štětka.

I když chtěl Václav Štětka původně dělat novinařinu, paradoxně nyní stojí na druhé straně pomyslného břehu. Média studuje a analyzuje. „Během studia jsem postupně přicházel o počáteční iluze. Čím víc jsem se této profesi dozvídal a v praxi – tím myslím mimo Halas – si ji osahával, tím víc moje nadšení ze světa velké žurnalistiky opadávalo. Těšila mě a jistým způsobem naplňovala činnost v rámci Halasu, nejspíš protože jsem byl sám součástí komunity, které bylo toto médium určeno, ale i proto, že jsem měl pro tuto činnost velmi svobodné podmínky – takové, které samozřejmě v žádném klasickém médiu fungovat nemohou,“ říká Štětka. Na rozdíl od řady tehdejších spolužáků a spolupracovníků z Halasu tak po studiích v žádném zavedeném médiu nezakotvil. „Během doktorského studia jsem hodně srostl s univerzitním prostředím, a zjistil jsem, že mě víc baví ta ,velká’ média studovat než v nich aktivně působit,“ přiznává Štětka.

Práce ve fakultním časopise pro Václava Štětku skončila s jeho bakalářským studiem žurnalistiky. Zkušenost z Halasu ale přesto zúročil. „Práce v Halasu mi pomohla při mém prvním zaměstnání, kdy jsem v roce 2004 nastoupil na rektorát MU jako vedoucí redaktor univerzitního časopisu Muni.cz,“ uvádí Štětka, který tento časopis založil a po dva a půl roku vedl.

I když nyní působí jako pedagog a mediální výzkumník, přiznává, že občas ho to táhne oběma směry – jak směrem výzkumným, tak praktickým. „Rád se podílím na tvorbě nových věcí, pomáhám vzniku nových projektů, které považuji za zajímavé a užitečné,“ přiznává Štětka. I proto se stal koordinátorem vzniku studentského Rádia R, které začne vysílat ještě v tomto semestru. „Když počítám Halas a Muni.cz, je to vlastně už můj třetí návrat k univerzitním médiím. Asi je ta univerzitní žurnalistika mým osudem,“ přemítá Štětka.

I když doma nějaká historická čísla Halasu archivovaná má, přiznává, že pravidelným čtenářem fakultního časopisu v současné době není. „Když na něj na fakultě náhodou narazím, tak si ho samozřejmě pročtu. Velmi mě těší, že tradice, na níž jsem se několik let podílel, trvá, a že naše generace má následovníky. Je fajn, že jsou na fakultě pořád studenti, kteří se zajímají se o fakultní dění a chtějí se nějak angažovat bez vidiny na odměnu nebo kariérní postup. Právě takoví studenti dodávají fakultě život,“ uzavírá Štětka své vzpomínání.

Medailonek PhDr. Václav Štětka, Ph.D. • vystudoval sociologii, historii a žurnalistiku • absolvoval doktorské studium oboru sociologie se zaměřením na mediální studia a žurnalistiku • říjen 2004 – listopad 2006 pracoval jako vedoucí redaktor Muni.cz, univerzitního časopisu Masarykovy univerzity • červen 2005 – únor 2006 tiskový mluvčí Masarykovy univerzity • od března 2006 působí jako odborný asistent na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity • od roku 2007 působí jako editor časopisu Mediální studia

blog comments powered by Disqus