Študenti môžu vyhrať peniaze za návrh fakultného trička | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 28. ročník

Študenti môžu vyhrať peniaze za návrh fakultného trička

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Andrea Bukovská (Pondělí, 30. duben 2012)

Členovia vedenia fakulty vyhlásili študentskú súťaž o najlepší grafický návrh trička. Záujemcovia majú šancu zasielať svoje návrhy do konca mája, vyhrať môžu štipendium vo výške niekoľko tisíc korún. Pravidlá súťaže fakulta stanovila voľne, študentskej fantázii sa tak medze nekladú.

Študenti majú do 1. júna možnosť preraziť so svojím kreatívnym nápadom a neskôr nosiť svoje dielo na tričku. „Chceme tričko, ktoré zaujme a zvýši jeho kúpu medzi študentmi. Preto by malo byť vytvorené takzvane jazykom študentského kmeňa,“ uviedla asistentka oddelenia pre vnútorne vzťahy Magdalena Pažourková. Súčasťou návrhu by mal byť aj tristo-znakový komentár. Víťaz bude vyhlásený do dvoch týždňov po uzávierke, predávať sa nové tričká začnú v priebehu jesenného semestra. Fakulta takúto súťaž vyhlásila po prvýkrát. „ Pôvodné tričká boli čiernobiele, neskôr oranžové a červené, s oficiálnym logom fakulty. Medzi študentmi sa ich však veľa nepredalo, ich účel teda nebol naplnený,“ vyjadrila sa Pažourková. Na novom tričku logo fakulty byť nemusí, avšak musí mať dizajn atraktívny pre študentov.

Súťažiaci môžu návrhy spracovať buď digitálne, alebo ručne a neskôr ich oskenovať. Následne ich musia vo formáte .pdf nahrať do príslušnej odovzdávarne. Každý súťažiaci môže poslať neobmedzený počet návrhov, najlepší bude vyberaný prodekankou pre strategicky rozvoj Markétou Pitrovou v spolupráci so zvyškom vedenia. „Rozhodovať o finálnom návrhu nás bude niekoľko, aby sme našli kompromis a dohodli sa na tom, čo bude pre fakultu najreprezenta­tívnejšie. Čo človek, to vkus, preto nechceme nechať rozhodovanie na jednej osobe,“ povedala Pitrová. Výberovými kritériami sú nápad, jedinečnosť, osobitosť, umelecké stvárnenie a použiteľnosť. Autora víťazného návrhu vedenie skontaktuje a bude s ním riešiť prípadné úpravy, napríklad z dôvodu technických či finančných limitov výroby.

Logo alebo slogan, ktorý vyhrá, má fakulta právo okrem trička propagovať aj na iných reklamných materiáloch. Autorstvo nebude uvedené na konkrétnych výrobkoch, avšak meno autora bude vyhlásené a výhercovia prvých troch miest získajú finančnú odmenu vo výške päťtisíc, tritisíc a tisíc korún. Nápad výhercu bude prezentovaný na webe, vrátane Facebooku.

blog comments powered by Disqus