Omluva | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Omluva

Do rubriky Téma čísla napsala Tereza Cajthamlová (Úterý,  1. květen 2012)

Redakce časopisu Halas se omlouvá za chybnou informaci, která vyzněla z článku Alžběty Mrázové „Studijní je studentova pravá ruka, zvlášť v úředních hodinách“. Problematická je následující část textu:

… Svou zkušenost se studijním oddělením popisuje studentka bakalářské psychologie a magisterské sociologie Lucie Hrubá. „Na studijním mi několikrát doslova zachránili krk. Prošvihla jsem několik deadlinů a například jsem si zapomněla podat v termínu přihlášku na bakaláře. Paní na studijním mi všechno zařídila a ještě mi připsala, ať se nezapomenu přihlásit na SCIO testy. To od ní bylo milé,“ řekla Hrubá…

Proti tomuto tvrzení se ohradil proděkan pro studium Roman Chytilek. Ověřil si, že studentka podala přihlášku 17.1. a po uplynutí termínu byla pouze upozorněna na to, že studijní oddělení stále neregistruje její platbu. Chytilek zároveň upozornil, že pozdní podání přihlášky není povoleno nikomu, je to v rozporu se zákonem a vnitřními předpisy Masarykovy univerzity.

blog comments powered by Disqus