Fakulta utahuje opasek | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Fakulta utahuje opasek

Do rubriky Rubriky napsal Igor Dostál (Neděle, 16. listopad 2008)

Světem otřásá finanční krize a její ohlasy se pozvolna plíží i do dosud oficiálně nedotčené České republiky, ba dokonce až do samé metropole Moravy Brna. Zatímco hrubý domácí produkt překvapil ekonomy meziročním vzrůstem o 4,7 procenta, finanční zásoby Fakulty sociálních studií valem hubnou. Aby tato líheň české sociologické, psychologické a genderové elity nezhynula na úbytě, přijme vedení spolu se Správou budov některá úsporná opatření.

V nejbližších dnech začne například platit pravidlo třikrát a dost regulující počet návštěv jednoho studenta na toaletách za jeden den. Zda takto některý student neplýtvá vodou a papírovými ručníky, bude podle ISIC kontrolovat podobný turniket, jaký je v CPS. „Samozřejmě je možné proti lékařskému potvrzení udělit výjimku studentům trpícím inkontinencí, meteorismem či jinou chorobou, která vyžaduje častější návštěvu těchto prostor,“ uvedl Eric McDough, který byl přizván z univerzity ve skotském Edinburghu jako odborník na finanční úspory.

Dalším opatřením bude propojení výtahů v budově jednotným kladkovým systémem, a to tak, že první výtah pojede dolů, zatímco druhý bude jeho vahou tažen vzhůru. Zpomalení cesty do pátého patra o polovinu vykompenzuje ušetřených 2,34 koruny na každé takové trase.

„Nejvíce peněz nás stojí provoz budovy: vytápění, osvětlení, elektřina. Proto bude například nutné, aby na každý volně přístupný počítač připadali současně alespoň tři studenti,“ řekl Libor Dlaha, vedoucí Centra iritujících a komplikujících technologií. Podle jeho slov to přinese hned několik pozitiv. Kromě ušetření peněz se studenti namačkaní u jednoho monitoru více sblíží, což je pro školu zabývající se společností příhodné. „Navíc se studenti vzájemně zahřejí tělesným teplem, což bude v zimních měsících více než nutné, protože v rámci šetrného hospodaření přestáváme topit,“ dodal Dlaha.

Další změnou je úprava režimu osvětlení. „V prostorách fakulty se bude svítit pouze ve všední dny, a to od osmi hodin ráno do čtyř hodin odpoledne. Studenti, kteří budou mít nějaké semináře později, si budou muset přinést vlastní svítilny,“ vysvětlil Jan Lembas ze Správy budov.

Případné stížnosti a připomínky mohou studenti odevzdat ve třech papírových jednostranných kopiích upravených podle státní normy. A to do schránky, která bude viset na dveřích místnosti U524 každou sudou středu v lichém měsíci, není-li tato státním svátkem, a pak vždy tři dny po předchozím týdnu nebo každý šestý den následujícího měsíce.

blog comments powered by Disqus