Studenti žurnalistiky mají nyní k dispozici modernější vybavení | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Studenti žurnalistiky mají nyní k dispozici modernější vybavení

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Michal Bělský (Pondělí, 11. březen 2013)

Studenti naší fakulty mohou od začátku semestru využívat technické novinky, které byly nainstalovány do tří místností spravovaných katedrou žurnalistiky. Vedení rozdělilo modernizaci do dvou etap. První z nich se uskutečnila během minulého zkouškového období. Celkově vyšla nová technika fakultu na zhruba čtyři miliony korun.

Fakulta během zkouškového období provedla změny, které se nevyhnuly ani katedře žurnalistiky. Zlepšilo se vybavení počítačů v učebně PC54, kde technici staré počítače včetně monitorů nahradili novými, které se dají lépe použít ke stříhání videí ve vysokém rozlišení. Další upravenou místností je střižna. V učebně došlo k výměně starých počítačů za nové, jež byly obohaceny o nový software. Měly by tak zvládat střih 4K videa, který se vyznačuje vysokým rozlišením. Původní počítače z učebny PC54 a střižny nechalo vedení přemístit do místnosti rádia.

„V první části modernizace nastaly největší změny ohledně vybavení v půjčovně AV techniky,“ uvedl technik katedry žurnalistiky Petr Barták. Vedení nakoupilo několik kamer včetně příslušenství, různé druhy mikrofonů a digitální záznamníky. „Dále jsme do půjčovny pořídili velké reproduktory. Využijeme je na velkých akcích spojených s rádiem nebo s katedrou, jakou je například Multimediální den,“ sdělil Barták. V půjčovně přibyly i drobnější technické vymoženosti, z nichž Barták zmínil například kalibrační sondu sloužící k práci s grafikou.

Ve druhé etapě vznikne nové televizní studio

Ve všech třech místnostech technici posílili místní ethernetovou síť tak, aby mezi všemi počítači na katedře bylo mnohem rychlejší spojení. Další změnou v připojení je i navýšení uplinku na 10 Gbit/s na nové síťové úložiště. Podle Bartáka však katedru čekají hlavní změny až ve druhé části úprav, která je naplánována na léto. „Chystáme se postavit nové televizní studio, které by mělo vzniknout přestavbou toho současného, sousední místnosti a úpravou střižny, ve které bude umístěna režie. Nakoupí se také profesionální kamery a příslušenství, které zatím ve své půjčovně katedra nemá,“ prozradil Barták.

Na pomalý internet a „zasekané“ počítače si stěžovali i studenti. „Konečně se těším, že čas strávený v učebně PC54 budu trávit zlepšováním svých žurnalistických schopností a že se nebudu trápit nad nefungujícími a zasekávajícími se počítači,“ uvedla studentka žurnalistiky a mezinárodních vztahů Monika Krejčová. Jedním z problémů, který podle studentů modernizace nevyřešila, je nedostatek základního vybavení v půjčovně. „Je sice skvělé, že jsou zde všelijaké technické vymoženosti, ale pokud jich není dostatek, může to být velký problém. Nedávno v půjčovně nebyl dlouhou dobu k dispozici ani jeden stativ ke kameře,“ sdělil Ondřej Chlupáček, student žurnalistiky a bezpečnostních a strategických studií.

Pro první etapu vylepšování měla katedra k dispozici čtyři miliony korun. Nejvíce peněz z rozpočtu vyčlenila na nákup techniky pro AV půjčovnu, která stála zhruba jeden a půl milionu korun. Počítače přišly na milion korun, přibližně stejně jako software. Naopak nejméně peněz z plánovaného rozpočtu stála modernizace ethernetové sítě, a to zhruba čtyři sta tisíc korun.

blog comments powered by Disqus