Jaké změny přináší studijní řád tento semestr? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Jaké změny přináší studijní řád tento semestr?

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Marie Galatíková (Pátek,  1. březen 2013)

Na citelnou změnu ve Zkušebním a studijním řádu o navýšení počtu kreditů již studenti přivykli. Od právě započatého jarního semestru vchází v platnost několik dalších novinek.

Ne všichni studenti je však už zaregistrovali. „Změny ve studijním řádu? Upřímně, netuším jaké. Co se změnilo? Mám si dávat na něco pozor?“ reagoval student psychologie Vojtěch Mýlek.

První část změn se týká ukončování předmětů. U zápočtů, zkoušek a kolokvií se nově mění počet opravných pokusů. Na předmět zapsaný poprvé tak připadají celkově tři pokusy o ukončení. Jestliže student předmět opakuje, má nárok již jen na dva pokusy.

Dále pak studijní řád upravuje podmínky skládání státních závěrečných zkoušek, které jsou navrženy zvlášť pro jednooborové a dvouoborové studenty. Nově, ač se v praxi podle tohoto pravidla postupovalo i dříve, je v řádu také ukotvena možnost psát svou diplomovou práci v jiném než českém jazyce – pakliže tak ovšem rozhodne děkan.

Kromě těchto změn by si studenti neměli zapomenout zkontrolovat platnost svých ISICů a v případě jejího vypršení se urychleně vypravit na studijní oddělení pro potřebné přelepky. V neposlední řadě by si do této neděle, kdy končí možnost změn v zápisu, měli dát dohromady finální podobu svého rozvrhu.

blog comments powered by Disqus