Brněnská sociologie přenechala první místo Praze | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Brněnská sociologie přenechala první místo Praze

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Hana Cukrová (Pátek, 12. duben 2013)

Titulem nejlepší katedra sociologie se šest let mohli pyšnit sociologové z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Letos je to už jinak. První dvě místa obsadily katedry Univerzity Karlovy a na brněnskou univerzitu zbyla až třetí příčka.

Sociologové z Filozofické fakulty Karlovy univerzity zaútočili na post nejlepší katedry sociologie již v roce 2012, v žebříčku sestavovaném Hospodářskými novinami. O prvenství se tenkrát museli dělit s kolegy z Masarykovy univerzity. Letos zvítězili především díky jejich vědeckým výsledkům, i když právě tato kategorie byla ještě loni hlavní brněnskou doménou.

„Přestože má používaná metodika řadu slabin, přinejmenším výsledky hodnocení v položce věda vyznívají poměrně přesvědčivě. I když letošní výsledky žebříčku Hospodářských novin nabízejí příjemný pohled, neměli bychom to – a myslím tím i naše studenty, kteří na všem mají svůj díl zásluh – s oslavami přehánět,“ uvedl ve svém oficiálním vyjádření vedoucí víťezné katedry sociologie Jiří Buriánek.

Publikační činnost brněnské katedry nestačila

S problémovou metodikou souhlasí i vedoucí Katedry sociologie na Fakultě sociálních studií, Csaba Szaló, který za největší úskalí ankety považuje poměřování výsledků pouze za jeden rok. „Přestože jsme vydali nejvíce vědeckých publikací ze všech fakult, nezískali jsme v této kategoii první místo. Vydané publikace se totiž dělí počtem pracujících na katedře a fakulta během posledního roku přijala nové zaměstatnance, jejichž publikace z předchozích let se do konečného výsledku nezapočítávají. Což vedlo podle výpočtů Hospodářských novin k publikačnímu poklesu,“ vysvětlil Szaló. Důvodem přijetí nových zaměstanců bylo založení Ústavu populačních studií a návázání spolupráce s lidmi ze špičkových univerzit, jako jsou univerzity v Yale a Konstanz.

Mezi dalšími důvody propadu Katedry sociologie Masarykovy univerzity je nižší počet doktorandů než na Karlově univerzitě a stále srovnatelně stejný počet studentů vyjíždějících na Erasmus. Na pražské univerzitě se naopak počet studentů absolvujících Erasmus zvyšuje. „Na straně jedné máte pražskou fakultu, která těží ze stále většího počtu přijímaných studentů a na straně druhé je naše fakulta, která se zaměřuje vědu a dalo by se říci, že upřednostňuje kvalitu před kvantitou,“ dodal Szaló.

S tímto závěrem nesouhlasí studentka naší fakulty, která studuje sociologii na magisterském stupni. „Problémem je fakt, že fakulta přijímá stále více studentů. V takovém množství už není možná důsledná kontrola. Je možné, že se studentům daří snáze proklouzávat studiem, a tak jde kvantita na úkor kvality,“ okomentovala výsledky ankety Marcela Vrbková.

„I když je někdo první, druhý nebo třetí, tak dosažená pozice není tak důležitá jako soutěž samotná. Důležitý je fakt, že jsou školy mezi sebou poměřovány a snaží se dosáhnout co nejkvalitnější výuky,“ podotkl Szaló.

blog comments powered by Disqus