Co si myslím o... záměrech ministra Fialy ve vztahu k vysokému školství | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Co si myslím o… záměrech ministra Fialy ve vztahu k vysokému školství

Do rubriky Ostatní napsal Břetislav Dančák (Sobota, 16. březen 2013)

Nedávný návrh ministra školství Petra Fialy v oblasti vysokoškolského vzdělávání, souhrnně nazývaný 5 kroků ke kvalitnímu školství, považuji za velice dobrý. Všech pět oblastí, na které se chce ministerstvo zaměřit, je z hlediska naší fakulty, a domnívám se, že z velké části i celé univerzity, žádoucí podporovat.

Podíváme-li se na jednotlivé kroky, tak v podstatě můžeme říct, že korespondují s dlouhodobým úsilím o další zlepšení poskytovaného vzdělávání na fakultě. Zároveň by měly vést k větší předvídatelnosti v ekonomické dimenzi jejího fungování.

O profilaci vysokých škol a větší diferenciaci mezi vysokoškolskými institucemi se hovoří už několik let. Pokud se konečně současnému ministrovi podaří prosadit, aby se léta uvažované změny realizovaly, mělo by to pro naši fakultu znamenat pozitivní vývoj.

Fakulta sebe sama označuje za výzkumnou a dlouhodobě o tuto profilaci usiluje. V praxi to znamená posilování výzkumných kapacit a soustředění pozornosti na propojování badatelských a výukových činností akademických pracovníků. Už dnes tvoří „výzkumné peníze“ téměř polovinu v rozpočtu fakulty. Jedná se především o grantové prostředky, peníze na institucionální podporu a specifický výzkum. Velká část výzkumných aktivit se přitom odehrává na čtyřech výzkumných pracovištích, která vznikla v loňském roce. Podstatným faktorem, z něhož těží studenti, je rychlý transfer poznatků z výzkumu do výukových místností.

V oblasti péče o kvalitu vzdělávání považuji za účelné prosazení institucionální akreditace. V souvislosti s každoročními fakultními evaluacemi kvality výuky a nedávnou celouniverzitní evaluací Evropskou asociací univerzit by došlo k výraznému posunu oproti stávajícímu stavu.

Zavedení kontraktového financování na období několika let je navýsost rozumné. Zde se nepochybně projevila ministrova předchozí zkušenost z působení v čele univerzity, neboť řízení a racionální spravování univerzity a fakult není možné bez znalosti předvídatelného vývoje financování. Mají-li být činěna strategická rozhodnutí pro další vývoj fakulty, je toto opatření velmi prospěšné.

blog comments powered by Disqus