Projekt Cesty do dospělosti zkoumá novou generaci mladých lidí | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Projekt Cesty do dospělosti zkoumá novou generaci mladých lidí

Do rubriky Věda napsala Barbora Čunátová (Pondělí, 18. březen 2013)

Téměř čtrnáct set mladých lidí od osmnácti do pětadvaceti let se zúčastnilo prvního kola výzkumného projektu Cesty do dospělosti. Projekt pořádaný Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny spadajícím pod naši fakultu přináší první výsledky. Ve výzkumu, jenž začal v létě minulého roku, chtějí odborníci pět let sledovat názory, plány a životní rozhodnutí mladých lidí.

První výsledky přinesly zajímavá zjištění. Studie ukázala, že studenti své příjmy skládají z několika zdrojů, mezi něž patří výdělky z brigád, stipendií a především příjmy od rodičů. Roztříštěnost se projevuje i v bydlení studentů. Většina bydlí na více místech zároveň. Mají jisté bydlení u rodičů, ale sami nebo s kamarády pobývají i v podnájmu nebo v bytě partnera. Dříve byl tento stav považován za přechodné období, než se člověk usadí. Dnes se může jednat o životní styl.

„Výsledky mi nepřišly překvapující,“ tvrdí účastnice projektu, studentka Zuzana Tomášková. „Nejednota bydlení je pochopitelná. Studujeme v jiných městech, přesto chceme mít stále kontakt s kamarády, rodinou a partnerem. Co se týče brigád, je přirozené snažit se při studiu vydělat nějakou korunu a neloudit ji po svých rodičích. Opak by mi přišel nedospělý. Oproti dřívější generaci vidím rozdíl v tom, že více spoléháme na rodiče, že nás zajistí a nechají nás studovat,“ doplňuje Tomášková.

Projekt se zabývá také tím, jaké má mladá generace životní cíle a plány do budoucnosti nebo jak je pro ni důležité partnerství. Dnešní doba dává důraz na svobodu a kariéru a mladí mají na výběr mnoho cest, kterými se mohou vydat. Odborníci se snaží popsat změny v chování současných mladých lidí a jejich přechod z fáze dospívání do fáze dospělosti.

Cesty do dospělosti jsou pětiletý projekt a měly by skončit v roce 2016. „Co je asi zajímavější a co nás teprve čeká, je možnost sledovat vývoj tohoto pocitu v čase,“ dodává koordinátorka projektu Lenka Lacinová. „Vzhledem k tomu, že výzkum je koncipován jako dlouhodobý, budeme moci sledovat nejen to, jakým způsobem se subjektivní pocit (ne)dospělosti vyvíjí, ale také s čím dalším v životě mladých lidí souvisí, co ho ovlivňuje.“

Výzkum by se měl zabývat i tím, co je příčinou odkládání dospělosti, mezi níž patří například dlouhodobé závazky jako svatba anebo pevné zaměstnání. „Na tomto postupném vynořování dospělosti se jistě podílí celá řada faktorů – společenské a ekonomické, které působí do určité míry objektivně a o kterých už se ledacos ví ze sociologických výzkumů. Ty vnitřní nebo individuální zatím příliš prozkoumané nejsou. Zjišťování, co stojí za pocitem dospělosti, je právě jeden z dílčích cílů našeho dlouhodobého výzkumu,“ vysvětlila Lenka Lacinová.

Konečným počtem respondentů by mělo být číslo tři tisíce mladých lidí. Noví zájemci se tedy mohou do projektu stále hlásit. Odměnou jim budou obecné statistiky ohledně jejich generace, ale i individuální zpětná vazba. Projekt Cesty do dospělosti můžete najít na stránkách Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Facebooku.

blog comments powered by Disqus