Radio R nově řídí Jan Rezek | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Radio R nově řídí Jan Rezek

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Petr Opršal (Čtvrtek, 28. březen 2013)

Ředitel rádia se dnes sice oficiálně jmenuje „station manager“, ale obsah jeho práce je stejný. O uvolněnou pozici v čele Radia R se ucházeli tři zájemci. Vedoucího redakce naučných pořadů Tomáše Chalupského a moderátora Jakuba Krainera, který se voleb již jednou účastnil, nakonec porazil student ekonomie Jan Rezek.

Veřejné slyšení kandidátů proběhlo večer ve středu 20. března v místnosti AVC. Snad možná proto, že pro nežurnalisty a nečleny rádia je místnost dobře schovaná a navíc přístupná pouze přes zvonek, nebyla účast příliš velká. Představení kandidátů se tak zúčastnili převážně lidé z okruhu rádia samotného.

Není tedy divu, že se v programech všech tří kandidátů objevovaly plány na rozšíření okruhu posluchačů a přiblížení rádia i nestudentům. Od Jakuba Krainera dokonce zazněl smělý plán dostat Radio R až do Prahy a udělat z něj Husu na provázku nového tisíciletí.

Ještě jedno měly všechny tři vize společné – a to otázku financí. Všichni tři kandidáti se shodli, že je třeba vyjednat pro rádio větší rozpočet, ať už by se šlo cestou eurofondů, doporučovaných Tomášem Chalupským, nebo sháněním sponzorů, což navrhoval Jakub Krainer. Jan Rezek dokonce zmiňoval možnost vymanit rádio z podoby neziskové organizace, důraz však dával na lepší PR.

Pokud bychom měli shrnout prezentace všech tří potenciálních station managerů, tak Tomáš Chalupský kladl největší důraz na program, alternativnost rádia a aktivismus. Naopak Jan Rezek, jediný kandidát dosud nespjatý s rádiem, se vydal opačnou cestou. Jeho vizí je zpřístupnění rádia řadovému fanouškovi, zefektivnění práce a zlepšení komunikace mezi početnými řadami redaktorů. Na pomyslném středu mezi manažerským a aktivistickým přístupem se nachází Jakub Krainer, který mluvil jak o sponzorech a nepřetržitém vysílání, tak o kvalitních hostech a spolupráci se spolky.

Nejlepší vizi vybíral station board, nový orgán skládající se ze zástupců profesionálů, studentů i členů akademického senátu. Hned v prvním kole získal Jan Rezek 66 procent hlasů a stal se tak novým station managerem. Nemuselo tak dojít na přepočítávání hlasů podle systému alternativního hlasování. Pokud by totiž v prvním kole nedosáhl potřebných padesáti procent prvních preferencí, byly by škrtnuty hlasy posledního kandidáta a jeho preference rozdistribuovány. Vítězem by se pak stal uchazeč s větším počtem hlasů.

Redakce Halasu přeje Janu Rezkovi hodně úspěchů a co nejlepší naplnění své ambiciózní vize.

blog comments powered by Disqus