Queer centrum sbírá comingoutové příběhy | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Queer centrum sbírá comingoutové příběhy

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Kateřina Špriňarová (Čtvrtek, 21. březen 2013)

„Můj syn je gay“ nebo „má sestra je lesba“, to nejsou věci, které většinou bez ostychu oznámíte svému okolí. Právě proti tomuto studu se snaží bojovat platforma QMU (čti kvemu) založená na naši fakultě. Slovní hříčka, která propojuje slova „queer“ a „MU“, zároveň odkazuje k symbolice pštrosa, který schovává hlavu v písku.

Prvotní rozpoznání své sexuální orientace, takzvaný coming out, každého v první chvíli zaskočí. Dělíme ho na primární coming out neboli proces objevení a sdělení své sexuální orientace známým a blízkým a sekundární coming out, což je proces přijetí a vyrovnání se se sexuální orientací někoho jiného.

Neformální platforma QMU spojující lesby, gaye, bisexuální, trans, intersex a další queer osoby, spustila projekt coMing oUt. Každý může přispět svým příběhem o tom, jak se přiznal rodině nebo jak reagoval na coming out kamaráda. Nejzajímavější příběhy queer lidí, které mohou psát jak samotní queereři, tak lidé z jejich okolí, budou anonymně publikovány v brožuře, která se vám dostane do rukou v květnu. Deadline pro přijetí příběhů je už 31. března.

„Doufáme, že příběhy budou sloužit jako pozitivní příklad dalším queer lidem, kteří na naší univerzitě určitě jsou a svůj coming out zatím nemají za sebou,“ říká Petra Havlíková, která se podílela na vzniku celého projektu.

Možná si řeknete „žádný takový příběh nemám, to se mě netýká.“ Teď možná ne, ale až se vám kamarád svěří s tím, jak že to má říci rodičům, budete vědět, kam obrátit zrak. Zatím se v rámci projektu se svou historkou svěřilo méně než deset lidí. A přitom kreativnímu vyjádření se meze nekladou.

Napište krátkou anekdotu, dramatický příběh s hororovým podtextem, tesklivou báseň nebo akční reportáž. Pro vizuální typy se nabízí možnost výtvarného zpracování v podobě malby, kresby, fotky, alba nebo krátkého filmu. Složte píseň a pošlete její audionahrávku.

Kromě pravidelných setkání neformálního rázu letos gueer platforma překvapila novinkou. V květnu se bude konat akce Queer univerzitní týden. Můžete se těšit na debaty, informační stánky na jednotlivých fakultách, slavnostní křest brožury a otevření výstavy s výtvarnými pracemi z projektu coMing oUt.

Bližší info se dozvíte na http://www.qmu.cz/.

blog comments powered by Disqus