Krize se nedá řešit byrokracií, říká Jacques Rupnik | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 26. ročník

Krize se nedá řešit byrokracií, říká Jacques Rupnik

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Petr Opršal (Úterý, 23. duben 2013)

Česko-francouzský politolog Jacques Rupnik přednášel v pondělí 15. dubna na Fakultě sociálních studií o současném stavu Evropské unie. Přednášku s názvem Nová evropská geometrie: krize, dělítka a koncentrické kruhy zaštítila Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.

Jádrem přednášky byly změny v Evropské unii a možnosti řešení současné krize. Jako červená nit se jeho vystoupením táhlo téma rozpadu dřívější konfliktní linie východ-západ, spojené ještě s obdobím studené války. Ta se v současné době změnila na konflikt jih-sever. Rupnik uvedl, že právě jihoevropské země jsou ty, které byly nejsilněji zasaženy hospodářskou krizí.

Hospodářská krize také podle něj ukázala, že trh a demokracie nejsou synonyma, ba dokonce, že trh si lépe rozumí s autoritativní formou vlády. Ratingové agentury a Mezinárodní banka by raději země řídily samy, zatím si ale vystačí s nátlakem skrz nepříznivé ratingy a dosazováním spřízněných úředníků do čela vlád zbankrotovaných ze­mí.

Zajímavá a s tímto tématem související byla i část věnovaná vývoji Evropské unie. Správná cesta podle něj nespočívá v byrokracii, ale v pozorování a pružném se přizpůsobení současné situaci. Evropští činitelé by si měli uvědomit, že problém nezmizí, pokud bude zakázán zákonem, či jen tím, že pro jeho řešení je vyhrazen specializovaný úřad. Tak se alespoň doposud evropské problémy řešily. Ani již zmíněný trh dávno země nesbližuje – v krizi jde často společný zájem stranou, výměnnou za ten národní.

Evropská unie však podle Rupnika přestane mít smysl, jakmile padne euro, přestože trpí mnoha přiznanými neduhy. Jeho hlavní smysl – stejně jako jeden z hlavních smyslů celé EU – spatřuje ve spoutání Německa, které by se bez takové brzdy mohlo snadno stát hegemonem v evropském prostoru. Měli bychom si hlavně uvědomit, že naše země leží na křižovatce historických zájmů Ruska a Německa, v Čechách oblíbená vize „středoevropského Švýcarska“, malého nezávislého státu, je tedy poněkud utopická.

Přednášku bohužel provázely některé komplikace. Že úvodnímu představení Jacquese Rupnika nebylo příliš rozumět se dá pochopit a omluvit nervozitou moderátorky. Horší však bylo, že sám řečník si špatně okopíroval svou prezentaci a tak větší polovina proběhla bez potřebných ilustračních map. Paradoxem také bylo, když na začátku Rupnik oznámil, že nechce přednášku, spíše diskuzi, ovšem když se rozmluvil, tak z diskuze zbyl čas pouze asi na tři dotazy.

blog comments powered by Disqus