Fakultě na zdraví! | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 26. ročník

Fakultě na zdraví!

Do rubriky Ostatní napsala Adéla Procházková (Pondělí, 22. duben 2013)

Nedávno na svém blogu zveřejnil student a bývalý člen studentské komory fakultního akademického senátu Honza Martinek svůj text nazvaný Losing the Past. K publikaci práce o chybějící identitě naší fakulty, která by byla společná studentům i vyučujícím, ho inspirovaly oslavy patnáctého výročí jejího založení.

Počet studentů účastnících se slavnostního dne byl totiž prachmizerný. Ano, byl čtvrtek a děkanské volno k tomu. Nezájem o významné jubileum mateřské fakulty nicméně napovídá mnohé o míře sounáležitosti, kterou s ní studenti cítí. A nutno dát za pravdu Honzovi – aby si studenti i vyučující utvořili k fakultě pevnější vztah, musí se jejich mateřské instituci nejdřív vtisknout ucelený obraz její identity. Oslava patnáctého výročí byla bezpochyby krokem správným směrem. S trochou snahy se snad na dvacátých narozeninách aula zaplní.

A protože i my fakultě k patnáctinám přejeme jen to dobré (a především nezlomnou identitu), jejímu zrodu věnujeme téma tohoto čísla. Vzpomínky „otců zakladatelů“ z řad akademické obce doplňuje rozhovor s architekty, kteří pro nás před osmi roky budovu na Joštově zrekonstruovali. Legenda šestého patra díky nim žije dál – dozvíte se, kdo v něm přebýval, když na naší fakultě ještě studovali medici.

Harvard, Yale a další školy „břečťanové ligy“ se můžou zdát jako nedosažitelný americký sen. Sen, který se pěkně prodraží. Díky Fulbrightově stipendiu se zájemci nemusí držet při zemi jen kvůli financím. Co je třeba pro jeho získání splnit a jaké zkušenosti se studiem v USA mají lidé z naší fakulty, přibližujeme v Minitématu čísla.

Jako zlomový den se zřejmě do historie univerzity zapíše datum 18. dubna. Jednání o kině Scala se totiž konečně posunula do cílové rovinky. Po více než roce a čtvrt zdlouhavých jednání se podařilo dohodnout na smluvních podmínkách pronájmu, a od začátku příštího školního roku se tak můžeme těšit na zbrusu nové možnosti kulturního vyžití, co by kamenem dohodil od naší fakulty. O těžkostech při získávání kina i o plánech do budoucna se dočtete v rubrice Univerzita.

I tentokrát jsme pro vás společnými silami připravili recenzi na stránkách Gastro rubriky. Jelikož je konečně to správné jaro, teplota stoupá a zahrádky restaurací se plní, nemohli jsme jinak než se vrhnout na pátrání po nejvíce osvěžujícím pivu. Až se vydáte v našich stopách, nezapomeňte naší fakultě připít na zdraví.

Příjemné počtení a úspěšný závěr semestru přeje

Adéla Procházková, šéfredaktorka

prochazkova@casopishalas.cz

blog comments powered by Disqus