Skromnost, efektivita a důvěryhodnost. Komise rozdala stipendia na spolky a kulturu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Skromnost, efektivita a důvěryhodnost. Komise rozdala stipendia na spolky a kulturu

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Kateřina Špičáková (Čtvrtek,  2. květen 2013)

Fakultní spolky nebo kulturní projekty mají dvakrát za semestr šanci získat stipendium. U stipendijní komise Studentské komory Akademického senátu si mohou zažádat o příspěvek na činnost, která propojuje akademické znalosti s pracovními dovednostmi, velebí dobré jméno naší fakulty nebo učí studenty občanským dovednostem.

V uplynulém týdnu rozdělila komise mezi spolky téměř padesát tisíc korun, i když připraveno měla ještě o deset tisíc více. Příspěvek na činnost dostaly především ty spolky nebo aktivity, jejichž organizátoři požádali o menší částku nebo mohli prokázat, že jsou jejich nápady skutečně efektivní a úspěšné. „Rozhodujeme pouze o částce, o kterou mají žadatelé zájem. Nemůžeme ji snížit. Hrozí, že pokud bude částka neúměrně vysoká, tak ji neschválíme. O jak vysokou částku žádají, si musí studenti vyřešit sami,“ připomněl na deliberačním kole obhajob projektů předseda komise Jakub Weiner.

Nejdůvěryhodnější je muniMUN, nejdražší BSS Bootcamp

V tomto semestru získal od komise nejvyšší hodnocení za obě kola dohromady projekt muniMUN, který simuluje fungování Organizace spojených národů. Víc než polovinu z požadované osmitisícové částky chtějí organizátoři použít především na proplacení cestovních a pobytových nákladů pro chairy, tedy prezidenty shromáždění. „Stojíme o kontakt se zkušenými organizátory. Chceme do Brna pozvat opravdu kvalitní chairy, protože na nich závisí úroveň celého projektu,“ prohlásil při obhajobě organizátor Silvester Buček.

O nejvyšší částku, téměř dvanáct tisíc korun, zažádal projekt BSS Bootcamp, který po prvním kole snížil svůj požadavek o devět tisíc korun. Seznamovací kurz pro prváky se koná už osm let, ale potýká se s malým zájmem. Organizátoři proto chtějí na kurz upozornit studenty poštou – hodlají posílat studentům prvního ročníku „retro“ poštovní dopisy. „Nežádáme o peníze na bečku piva, ačkoliv jinak to vypadá, že jde o party v lese. Chceme snížit účastníkům náklady, pro některé studenty byla naše cena příliš vysoká, a proto neměli o pobyt zájem,“ obhajovali svou žádost organizátoři v čele s Monikou Markovou.

Prvákoviny do kapsy komise odmítla

O nejmenší obnos naopak zažádala Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu, kterou komise označila za čtvrtý nejdůvěryhodnější projekt. Studenti zažádali o 1520 korun a při obhajobě jako jeden ze svých úspěchů uvedli dubnovou návštěvu politologa Jacquese Rupnika. Stipendium získalo ještě dalších pět spolků, jmenovitě web Sekuritaci.cz, Studentská antropologická konference, Kurz týmové spolupráce, portál Jdipracovat.cz a časopis Halas.

Komise zamítla jen jednu žádost, a to deset tisíc korun na projekt Prvákoviny do kapsy. Nepomohlo ani, když žadatelka Adéla Beranová částku o polovinu snížila. Příručku s informacemi o univerzitě i konkrétních oborech, kterou studenti pro nastupující prváky píší už deset let, komise nepodpořila pro malou efektivitu a vysoké odměny pro autory. Komisi také vadilo, že by měli studentům zaplatit předem, nikoliv až za odvedenou práci. „Žádost o finanční podporu by neměla být motivována pouze faktem, že ji lze podat,“ zdůraznil v negativním hodnocení Prvákovin člen komise Tomáš Femina. Žádost Prvákovin navíc o sedm set korun navyšovala celkový rozpočet komise.

Stipendijní komisi tvoří v současnosti čtyři studenti a jeden vyučující, kteří mezi aktivní studenty pokaždé rozdělí padesát až šedesát tisíc korun. Komise rozhoduje ve dvoukolovém řízení – po prvním kole žadatele pozve, aby svůj projekt dostatečně obhájili a odpověděli na námitky komise. Její členové u každého projektu číselně ohodnotí dvanáct požadovaných kritérií a hodnocení potom zprůměrují.

blog comments powered by Disqus