Studenti sociologie si stěžují na chaotickou zkoušku a známkování | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Studenti sociologie si stěžují na chaotickou zkoušku a známkování

Do rubriky Kauza napsala Hana Cukrová (Pondělí,  4. listopad 2013)

Nejasné údaje v sylabu, chaotická zkouška a změny známek v období letních prázdnin. To vše zažili studenti, kteří si v jarním semestru zapsali povinný kurz Obecná sociologická teorie.

Prvním problémem byl sylabus. Studenti ho totiž chápali jinak než jejich vyučující. Informaci, že „písemná zkouška se skládá z otevřených a testových otázek“ si posluchači kurzu vyložili tak, že je čeká závěrečná práce složená z obou typů dotazů. „Byla jsem velmi překvapená, když jsem na zkoušce zjistila, že je sestavená pouze z otázek otevřených. Přísedící nám k tomu řekli jen to, že v sylabu je jen možný vzor a že si nemáme stěžovat,“ popsala studentka sociologie Zuzana Rodová.

„Studenti většinou znají testové otázky z minulých let i mnohem lépe než my. Zkouška nemá za úkol zjistit, zda jsou studenti schopni naučit se nazpamět otázky a odpovědi, ale jestli četli zadanou literaturu,“ komentoval situaci doktorand Michal Šindelář. „Ostatně tento způsob zkoušení ukázal, že velká část studujících nemá o autorech a jejich dílech žádně povědomí,“ dodal Šindelář. Také doktorandka Karina Hoření zastává obdobný názor. „Vymyslet z těchto typů textů takovou testovou otázku, která by měla logiku, je složité. Pokud mají studenti knihy přečtené, neměli by se potýkat s problémy u uzavřených ani otevřených otázek.“

Potíže nastaly i při samotné zkoušce. V odpovědníku vloženém do ISu se studentům objevily místo tří dotazů pouze dva. Doktorandi se proto museli zeptat, co návštěvníci kurzu probrali a co ne, aby mohli domyslet poslední otázku. „Vše se řešilo už při samotné zkoušce a nedostali jsme žádný čas navíc,“ stěžovala si Rodová. Šindelář vnímal celou věc jinak. „Více času nepotřebovali. Chybějící otázku jsme vymysleli do patnácti minut, mezitím mohli pracovat na prvních dvou. Navíc jsme se snažili vybrat látku, o které alespoň něco věděli.“

Měnily se body za zkoušku i výsledná známka

Nečekané komplikace studenty neopustily ani při čekání na výsledky. Někdo se známky dočkal za čtrnáct dnů, jiným se v období dvou dnů měnily získané body v poznámkových blocích. „Nemyslím si, že jsme někdy překročili čekací lhůtu na výsledky. Body jsme uveřejnili v informačním systému do dvou týdnů,“ ujistil Šindelář. Přiznal však, že situace byla zmatená. „Nevěděli jsme, kdo přesně odpovídá za jaký termín, a kvůli tomu se také protáhla doba opravování.“

Na nejistotu ohledně výsledné známky si stěžovala studentka Andrea Kristinová. „Dostala jsem ze zkoušky určitý počet bodů, ale nevěděla jsem, jakou známku za ni získám. Musela jsem také přepracovávat průběžné seminární práce, za což se snižuje známka, a tak jsem neměla vůbec ponětí, jestli jsem uspěla nebo ne,“ popsala Kristinová. Pro jistotu šla ještě na opravný termín. „Po uveřejnění výsledků jsem zjistila, že jsem na něj nemusela chodit, protože jsem splnila požadovaný minimální počet bodů už v prvním termínu.“

Jednu z účastnic kurzu, která nechce být jmenovaná, čekalo nepříjemné překvapení i po skončení semestru. Ze známky C po třetím zkouškovém pokusu se radovala předčasně. Na začátku července totiž v ISu zjistila, že ji mezitím snížili hodnocení na F s odůvodněním, že se během opravování vyskytly zmatky. Předmět proto musí v jarním semestru opakovat.

O nespokojenosti studentů vyučující nevěděli

Učitelé byli stížnostmi studentů zaskočeni. „Měla jsem dojem, že předmět byl více méně bezproblémový. Když mi přišel několik měsíců po ukončení kurzu e-mail, ve kterém stálo, že studenti nebyli s výukou a hodnocením spokojeni, byla jsem překvapená,“ svěřila se Hoření a dodala, že se studentům snažila vyjít vstříc. „Jen jedné dívce jsem nepovolila mimořádný termín zkoušky, protože odůvodnění její neúčasti nebylo dostatečné. Jiná studentka ale dostala možnost si zkoušku napsat u nás v pracovně.“

Předmětovou anketu vyplnilo jen pár absolventů kurzu, podle Hoření by bylo pro vyučující přínosem, kdyby v ní studenti popsali konkrétní nesrovnalosti. „Určitě by pro nás bylo mnohem jednodušší se vyvarovat chybám ve výuce, kdybychom měli od studentů lepší zpětnou vazbu.“ Vyjádření přednášejícího Csaby Szaló a garanta předmětu Ladislava Rabušice se zjistit nepodařilo. Ani jeden z nich na e-mailovou výzvu k setkání neodpověděl.

blog comments powered by Disqus